It seems you're in
Choose other country

Gecertificeerd hout

Onduidelijkheden in de communicatie brengen al snel verwarring wanneer het gaat over gecertificeerd, papierpulp en de instanties die gaan over het beheer in deze sectoren.

Gemaakt van papierpulp gewonnen uit verantwoordelijk beheerde bossen en houtzagerijen.

Overeenkomstige producten

Bekijk alle producten

Gemaakt van papierpulp gewonnen uit verantwoordelijk beheerde bossen en houtzagerijen.

Definitie van gecertificeerd hout

Er zijn veel verschillende soorten certificeringen voor houtproducten. [1] Deze certificeringen variëren afhankelijk van waar het hout groeit en waar het wordt verwerkt en of de bomen die voor papierpulp of andere houtproducten gebruikt worden. Certificeringen geven ook een indicatie of de bossen op een duurzame manier beheerd, waarbij zowel het milieu als ook de oorspronkelijke culturen en lokale gemeenschap in beschouwing genomen wordt.

De bekendste certificering wordt uitgegeven door het Forest Stewardship Council (FSC). [2] Packhelp steunt het gebruik van FSC-gecertificeerde materialen aan waar mogelijk en raadt dat ook aan.

Het FSC-label heeft drie afzonderlijke niveaus:

FSC 100% - Dit niveau geeft aan dat alle pulp dat in dit materiaal gebruikt is uit FSC-gecertificeerde bossen komt.

FSC Mix - Deze kwalificatie geeft aan dat de pulp een mix is uit twee of meer soorten pulp, beperkt tot FSC-gecertificeerde bossen, gerecyclede pulp, gecontroleerd hout of hout uit ethische bronnen die niet aan de volledige FSC-certificering voldoen.

FSC Recycled - Dit label geeft aan dat het materiaal uit teruggewonnen hout is vervaardigd en niet uit zuivere pulp.

Let op: Pulp dat als FSC Mix gelabeld is zou een mix kunnen bevatten van zuiver FSC pulp en zuiver FSC pulp dat deels gerecycled is en nog niet verwerkt was in een eindproduct.

Andere noemenswaardige organisaties die certificeringen uitgeven zijn: Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), Sustainable Forest Initiative (SFI).

eco properties trees

Waarom je gecertificeerd hout zou moeten gebruiken

De FSC-certificering is niet zomaar een alom bekende houtcertificering. De raad voor verantwoordelijk bosbeheer brengt met deze certificering duidelijkheid in de verwarrende hout- en pulpindustrie door een makkelijk te begrijpen stempel aan producten toe te kennen.

De FSC voert daarvoor regelmatig controles uit in de markt [3] om te verzekeren dat alle FSC-gecertificeerde producten die te koop zij daadwerkelijk van gecertificeerde bedrijven komen. De FSC certificering garandeert bovendien dat de medewerkers van dergelijke bedrijven legaal te werk gesteld zijn [4] , ze veilige werkomstandigheden werken en naar de maatstaven van het Internationaal Arbeidsrecht van de ILO uitbetaald krijgen.

Kortom, een bedrijf zou de voorkeur kunnen hebben voor FSC-gecertificeerde producten als het een kringloopeconomie, herbebossing en bosverjonging en ethische werkgelegenheid nastreeft.

Waarom je geen gecertificeerd hout zou moeten gebruiken

Er zijn veel verantwoordelijke beheerde bossen die geen certificeringen hebben. Er zijn bossen waarvan de beheerders certificeringsprocessen niet kunnen betalen of niet geïnteresseerd zijn in dergelijke certificeringen. Certificering zou kunnen leiden tot een toename in de vraag naar hun product, terwijl zij binnen bepaalde tijd slechts een beperkte hoeveelheid kunnen produceren.

Dit betekent echter niet dat het gebruik van dit soort hout onethisch is of afbreuk doet aan het milieu.

In de afgelopen jaren hebben zowel de FSC- als de PEFC-certificeringen om een aantal redenen de nodige kritiek ontvangen [5] :

  • Auditors worden omgekocht voor leveringscertificeringen
  • Bedrijven worden niet bestraft voor het niet naleven van de regels voor de certificering
  • De certificeringen hebben over het algemeen slechts beperkte invloed op het leefgebied van bedreigde diersoorten en illegale houtkap.

Hoewel er overal ter wereld FSC-gecertificeerde bossen zijn, wordt er veel fossiele brandstof gebruikt om de bomen te kappen en de FSC-gecertificeerde producten te maken. Het gevolg daarvan is dat een merk een kleinere koolstofvoetafdruk kan creëren door lokaal gekapt hout en of gerecyclede materialen te gebruiken in plaats van FSC-gecertificeerde producten.

Dit is een goed voorbeeld van waar twee milieukenmerken tegenstrijdig zijn aan elkaar. Gecertificeerde zuivere materials creëren regelmatig een grotere a larger koolstofdioxide uitstoot, dan lokaal gewonnen en gerecyclede, maar niet gecertificeerde producten.

Dit punt laat de complexiteit van de certificeringen van de houtkap- en papierpulpindustrie duidelijk zien.

Packhelp en gecertificeerd hout

We geloven dat het gebruik van kartonnen producten van die van gecertificeerd hout gemaakt worden belangrijk is. Het staat echter buiten kijf dat ook certificeringsinstanties hun zwaktes en tekortkoming hebben.

Toch dragen certificeringen bij aan de bewustwording en erkenning van het onderliggende probleem: het verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Zo wordt het debat aangewakkerd en bewustwording gestimuleerd en dat is waarom wij geloven dat het zeker een stap in de goede richting is.

Onze toewijding aan duurzame verpakkingen

Ga voor groen met Packhelp

Meer info
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country