PROJEKT LEVERERAT AV PACKHELP PLUS-TEAMET

Utveckling av isolerade fraktlådor för leveranser av frysta livsmedel - PsiBufet Fallstudie

Att hålla temperaturen under 0 °C - samt förbli 100% miljövänlig - var två huvudmål för PsiBufet inom området förpackningsutveckling.

PsiBufet kontaktade Packhelp med ett utmanande projekt: att utforma hållbara förpackningar för leverans av frysta livsmedel. Genom en serie av prototyper, utveckling, testning och kostnadsoptimering kunde Packhelps förpackningsingenjörer leverera en unik lösning som överträffade alla andra tillgängliga produkter på marknaden.

Resultatet blev en innovativ kartong som kan användas för att leverera fryst hundmat. Lådorna är helt hållbara och kostnadseffektiva jämfört med andra befintliga förpackningslösningar.
Be om en offert

Objektiv

Temperaturen förblir under 4 °C i minst 24 timmar

Förpackningar tillverkade utan plast

Kostnad under 2,24 EUR per styck

Resultat

Temperatur under 4 °C hålls i 48 timmar

Korrugerad kartong med organisk bikaka

67% kostnadsreduktion (jämfört med andra lösningar)

Kundinformation

Den polska hundmatsindustrin är värd 675 miljoner euro

Med hänsyn på tillväxten av den polska marknaden för hundmat (som nu har ett uppskattat värde på 675 miljoner euro), skapas möjligheter för förpackningsmarknaden. PsiBufet är ett nytt men banbrytande varumärke inom den polska hundmatsindustrin.

När PsiBufet kom i kontakt med Packhelp hade företaget ännu inte startat. Deras uppdrag var att revolutionera hundmatindustrin genom att förse husdjur med näringsrik mat av hög kvalitet, färdig att servera. Veterinärer och hunddieter har alla bidragit till att utveckla recept för att leverera en ny produkt av bättre kvalitet på marknaden.

PsiBufets affärsmodell baseras på regelbundna leveranser på abonnemangsbasis. Kunder får sitt paket varannan, till var fjärde vecka. Varje första beställning innehåller alla produkter så att hunden kan smaka på hela sortimentet. Den specifika kosten justeras efter själva testkörningen.

Prenumerationsmodell

Mat som levereras varannan vecka.

Fryst produkt

Produkter kokas och fryses sedan ner.

Framställt med veterinärer

Produkterna har utvecklats med veterinärer.

Upptäcktsfas

Test av olika förpackningsmaterial för isolering

Projektet för PsiBufet utvecklades som en del av Packhelp Lab, där förpackningsexperter levererar innovativa lösningar och optimerar befintlig förpackningsdesign när det gäller kostnader, material och andra aspekter.

Under upptäcksfasen testade Lab-teamet manuellt många typer av förpackningsmaterial och design för att förstå styrkor och svagheter i varje lösning.

Den inledande informationen krävde liknande egenskaper som frigolit, men behövde vara miljövänlig.

Bland de testade materialen fanns:

  • frigolit,
  • plastbehållare och påsar,
  • organisk ull,
  • wellpapp,
  • papp

För att avsluta upptäcktsfasen av projektet förberedde Packhelps Lab-experter flera koncept att diskutera tillsammans med PsiBufet.

Kundens feedback

Stannade vid wellpapp med organisk bikaka

Efter återkopplingsrundan begränsades möjligheterna till wellpapp som material för frakt. Utmaningen var nu att uppfylla kravet på temperaturisolering.

Omfattande forskning skapade flera koncept, såsom organiskt material woolcool, och majsbaserade skum.

Woolcool var dyrt och ökade konvektionstiden eftersom det kräver manuell förpackning av varje frusen burk. Majsbaserat skum låg däremot fortfarande över budgetbegränsningen, men konvektionstiden optimerades.

Teamet kom fram till en annan lösning – väggar av organisk bikaka. Efter att ha konstruerat lådan och isolerat produkterna inuti gav de manuella testerna lovande resultat.

Minskade kostnader och hållbar design

Många förpackningsprodukter på marknaden kan endast kastas på deponier. Plastkylväskor är svåra att återvinna, men många märken väljer dem helt enkelt för att de är det billigaste alternativet som finns.

Som nämnt övervägde PsiBufet kylboxar gjorda av frigolit; emellertid är frigolitboxar med nödvändiga värmeisoleringsegenskaper betydligt större och kostar därför mer att skicka till slutkund. För att inte tala om att frigolit är en petroleumbaserad produkt och skadlig för miljön.

Andra hållbara material – som lådor med ull som användes för att isolera temperaturen – var för dyra. De isolerade fraktlådorna designade för PsiBufet tillverkades av 90% återvunnet innehåll tillsammans med de organiska bikakeväggarna. I motsats till populära plastprodukter är kartong lätt att återvinna. Kartong och bikaka visade sig också leverera långvariga resultat när det gäller termisk prestanda. Som en följd hjälpte FoU-processen till att skapa en banbrytande lösning för livsmedelsleveranser som också är miljövänliga.

Viktiga egenskaper

90%

Förpackning tillverkad av 90% återvunnen kartong

24

Lådor höll temperatur under 0 °C under 24 timmar

67%

I jämförelse med andra hållbara lösningar

Värmeisolering

Kontrollera temperaturen inuti lådan

Kartonger höll produkten sval under den första 24-timmarsperioden med en gradvis ökning av temperaturen över tid. Under de närmaste 24 timmarna höll lådan en jämn temperatur på 0 °C. För att förhindra att produkten blir dålig måste lådorna bibehålla den termiska isoleringseffekten under minst 24 timmar.

Diagrammet visar resultaten från tester med en termometer placerad i den testade livsmedelsprodukten*.

Som en del av projektet utvecklade Packhelp också bilder för PsiBufet. 3D-renderingen hjälpte till att förklara konceptet, så att teamet kunde diskutera detaljerna i designen samt det tryckta konstverket.

Kostnadsoptimering

Ny lösning minskade produktionskostnaderna

Under testningen uppskattade Packhelp Lab-teamet priset för flera koncept.

En av idéerna var att använda tunnare kartonger och använda ull som termiskt kontrollmedium. Detta ökade dock tiden som påsarna hölls svala. Denna lösning skulle också behöva ytterligare fyllmedel i form av ull som var tvungen att placeras i varje matpåse individuellt.

En tjockare typ av wellpapp (B-flute) fungerade bättre för leverans. Tack vare en bättre passning mellan förpackningen och produkten behövdes inga ytterligare fyllmedel. Därför minskade kostnaderna med 67% jämfört med befintliga lösningar.

PsiBufet Fallstudie - Sammanfattning

Förpackningens FoU-process gjorde det möjligt för företaget att implementera en avancerad lösning som överträffar andra produkter på marknaden. Affärsmodellen för PsiBufet krävde ett helt annat tillvägagångssätt. Genom en serie manuella tester, prototyper och med samarbetsarbete lyckades Packhelp och PsiBufet skapa en termisk kartong i enlighet med varumärkets efterfrågan. Denna typ av förpackning kan också utformas för att matcha andra produkter. Om du behöver värmeisolerade förpackningar för ditt företag - eller någon skräddarsydd förpackningsdesign - {{beskriv dina behov och arbeta med våra experter.}}

Isolerade fraktlådor

Håll temperaturen under 4 °C upp till 48 timmar


Tillverkad av 90% återvunnen kartong


Finns för ytterligare anpassningKontakta oss

Letar du efter en liknande skräddarsydd lösning? Utforska vårt sortiment, få en omedelbar offert och samarbeta med våra experter.

Choose other country