It seems you're in
Choose other country

Centralt belägna eller multipla tillverkare innebär att fraktutsläppen och transiteringskostnaderna minimeras avsevärt.

Matchande produkter

Se alla produkter

Centralt belägna eller multipla tillverkare innebär att fraktutsläppen och transiteringskostnaderna minimeras avsevärt.

Definition av lokal tillverkning

De fossila bränslen som används för att skicka en produkt från produktionsplatsen vidare till slutkunden tenderar ofta att utgöras av astronomiska mängder vilka i de flesta fall förbises av de inblandade. Faktum är att ju kortare väg en produkt har från tillverkning, vidare till lager och slutglitvis till kund, desto mindre utsläpp kommer den att generera.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av lokal tillverkning?

Lokal tillverkning utgör på egen hand det bästa sättet för ett mindre varumärke att effektivt minska ned på sina koldioxidutsläpp. Användning av lokalt producerade produkter innebär även att fraktkostnaden hålls nere men även att leveranserna i fråga snabbare anländer till deras destination.

Lokal tillverkning bidrar även till att finansiella medel förblir kvar inom ett visst geografiskt område, vilket i sin tur positivt främjar de olika samhällsskikten.

Tillverkning inom EU säkerställer också att en etisk anställningsform tillämpats och gör det lättare för tillverkare att vara mer transparenta med sin verksamhet. Det säkerställer även att EU-baserade tillverkare följer de riktlinjer som definieras av EU-lagstiftning.

Varför ska du inte använda dig av lokal tillverkning

Varumärken kan välja bort lokalt producerade förpackningar om det uppkommer behov för en specifik förpackningslösning som inte kan produceras lokalt.

Innovativa förpackningslösningar produceras vanligtvis i mindre mängder runt om komplexa tillverkningsanläggningar. Sådana faciliteter kan finnas utplacerade på olika platser i världen, så som andra kontinenter och dylikt.

Att använda sådana förpackningar skulle således innebära att varumärken i fråga bidrar till ett högre netto-avtryck av koldioxid. Just därför så kan användningen av lokala men dock mindre innovativa förpackningar utgöra ett bättre alternativ för just dessa varumärken.

Packhelp och lokal tillverkning

Packhelps europeiska fabriker finns utplacerade i Polen, Centraleuropa. Detta innebär att frakt avståndet minimeras oavsett om kunden befinner sig för närvarande i Lissabon eller Moskva.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country