Beställ förpackningar certifierade med FSC® FSC-C151608.

Det mest betrodda certifikatet för hållbar förvaltning av skogarna.

Hållbar förvaltning av skogarna utgör kärnan av din förpackning.

Hållbar förvaltning av skogar är avgörande för vår miljö. Det är just därför som Packhelp inlett ett nära samarbete med FSC® - det mest pålitliga systemet när det kommer till förvaltning av skogar i hela världen.

FSC® Certifiering

Vad är FSC® certifiering?

Forest Stewardship Council® (FSC®) är en global, icke-vinstdrivande organisation som övervakar och främjar förvaltning av skogar runt om i världen. FSC® fastställer de med adekvata metoderna gällande förvaltning av skogar, något som i sin tur tillgodoser behoven hos miljömässiga, sociala och ekonomiska intressenter.

Varför FSC®-certifierade förpackningar?

FSC® stöder småbrukare och ursprungsbefolkningen genom sin verksamhet.

Den mest betrodda certifieringen när det kommer till hållbart förvaltade skogar.

Förser intressenten med detaljerad information om källan till förpackningsmaterial.

FSC® säkerställer höga bevarandevärden runt om de hotade skogarna.

FSC® främjar hållbar förvaltning när det kommer till återplantering av skog.

Förpackningar med FSC®-certifiering kommer att utgöra ett bevis på dina hållbara värden.

Hur beställer du förpackningar certifierade av FSC®?

Begär en offert

Kontakta oss via formuläret för en offert och inkludera begäran om FSC® certifiering.

Vårt nätverk

Vi använder oss av vårt breda nätverk för att lokalisera certifierade leverantörer, där vi förhandlar fram det bästa erbjudandet och berättigandet till FSC®.

Godkännande

Vårt team återkommer till dig med en offert baserad på FSC®-certifierade material.

ANBUDSFÖRFRÅGAN

Begär en offert för FSC®-certifierade förpackningar.

Begär en offert

Gör en beställning direkt

Designa och beställ förpackningar certifierade med FSC®.

Köp nu

Begär en offert

Vanliga Frågor

Är FSC® tillgängligt för alla produkter?

FSC® är ett certifikat som garanterar att materialen som används under tillverkningsprocessen härstammar från hållbart förvaltade områden. Certifieringen gäller endast för skogsbaserade material. Våra brevboxar, krafttejp, kuvert i kartong, produktboxar, papperspåsar och alla icke-standardiserade lösningar kan tillverkas av material som certifierats av FSC®.

Vad står FSC® för?

FSC® är ett certifikat som används vid spårbarhet av förpackningsmaterialet i fråga, hela vägen ner till dess primära källa. Generellt sett så innebär det att denna förpackning och dess leveranskedja hanteras på ett ansvarsfull- och omsorgsfullt sätt. Enligt de officiella uppgifter som FSC® tillhandahåller så intygar certifikatet att; 1. Träden återplanteras runt om de områden som explicit återfinns i statens ägo. 2. De anställda blir per automatik berättigade till en marknadsmässig och rättvis lön. 3. Att ursprungsbefolkningarnas intressen inte utsätts för risker till följd av produktionen av materialet i fråga. 4. Materialet framställs i enlighet med alla rådande lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella fördrag, konventioner och avtal. 5. Produktionen stödjer utvecklingen av de lokala samfunden. 6. Höga bevarandevärden upprätthålls. Slutligen så förser FSC® intressenterna med information om hela försörjningskedjan för den specifika förpackningen eftersom det hela kräver en 100 % kontinuitet. Med andra ord så måste en leverantör kunna påvisa och dokumentera hela kedjan - där den initierade steget utgörs av ansvarsfullt förvaltad plantering av träd - något som också måste verifieras och godkännas av FSC®.

Vad betalar jag för?

FSC®-certifiering bekostas av en symbolisk engångsavgift som läggs till din totala beställning vid godkännandet av offert.

Tidpunkt för godkännande

Om du bestämmer dig för att beställa förpackningar med FSC®-certifiering så kommer vi att förlänga den totala leveranstiden med två dagar. Detta beror på godkännandeprocessen för FSC®-certifieringen. Föregående omfattar våra ordinarie leveranstider och expressleveranser.

Är det möjligt att FSC®-certifiera boxar vilka applicerats med ytterligare ytbehandlingar i form av laminering med folie och dylikt?

Ytterligare ytbehandlingar, såsom laminering med folie och varmprägling utgör inte ett hinder när det kommer till FSC®-certifieringen av din förpackning. FSC® säkerställer att grundmaterialet, det vill säga papper och kartong, härstammar från kontrollerade och ansvarsfulla källor. Med föregående i åtanke så kan du således välja att applicera FSC®-märket på din förpackning även om speciella ytbehandlingar används.

Kan jag påvisa att mitt varumärke certifierats av FSC®?

Endast varumärken som godkänts av FSC® kan officiellt påvisa det faktum att deras produkter certifierats av FSC®. Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är det faktum att FSC® endast avser certifiering för skogsbaserade material. Din förpackning bör dock inkludera FSC®-certifieringen och Packhelps licensnummer om du bestämmer dig för att beställa certifierade förpackningar från oss. Den appliceras under tryckprocessen på en av sidorna av din förpackning.
Choose other country