Biologiskt nedbrytbart material

När den utsätts för ljus, luft, fukt och mikrober bryts produkten ner till naturliga element som finns i naturen.

Definition av biologiskt nedbrytbart material

Medan allt material tekniskt bryts ner, tar många petroleumbaserade plaster tiotusentals år att göra det och lämnar gifter i den omgivande jorden.

?Biologiskt nedbrytbara? produkter anses vara alla de produkter vilka bryts ned biologiskt under en enda generation samtidigt som de ej lämnar efter sig några skadliga partiklar, förutom de naturliga elementen i form av vatten, koldioxid, naturligt förekommande mineraler och biomassa bakom sig.

Ett material är antingen 100 % biologiskt nedbrytbar eller inte. Termer som ?X % biologiskt nedbrytbara? och ?delvis-biologiskt nedbrytbara? är i själva verket halvsanningar [1], eftersom produkten i sig lämnar efter sig rester vilka ej bryts ner i naturen.

Den centrala principen när det kommer till det komposterbara är att jorden berikas genom kompostering av materialet i fråga. Medan de båda termerna liknar varandra så är biologiskt nedbrytbart och komposterbart inte det samma i praktiken, eftersom korrekt biologisk nedbrytbarhet ej tillför några näringsämnen, samtidigt som det heller inte orsakar skada på jorden.

Varför ska du använda dig av biologiskt nedbrytbara förpackningar?

En affärsverksamhet kan komma att besluta om att använda sig av biologiskt nedbrytbara förpackningar som ett alternativ till förpackningar vilka använder sig av petroleumbaserade material.

En verksamhet kan även komma att använda sig av biologiskt nedbrytbara förpackningar om dessa bidrar till att minska det totala koldioxidavtrycket.

Om en verksamhet fokuserar på försäljning av biologiskt nedbrytbara produkter, vilka i sig erbjuds till slutkund i form av biologiskt nedbrytbara förpackningar så skapar det hela en komplett produktupplevelse som kommer att fullfölja dess hela livscykel varav brytas ned i slutändan helt och hållet.

Varför ska du inte använda dig av biologiskt nedbrytbara förpackningar?

Vilseledande märkning och marknadsföring som i sig utgörs av halvsanningar och icke korrekta påståenden tenderar att förvärra den redan skeptiska inställningen som konsumenter ofta har när det kommer till biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter. Detta är den främsta anledningen till att en verksamhet väljer bort användningen av biologiskt nedbrytbara förpackningar.

Vissa produkter vilka klassas som biologiskt nedbrytbara när dessa kasseras hos de traditionella deponierna tar betydligt längre tid att biologiskt brytas ner i vatten och utgör på därmed ett allvarligt hot mot det marina livet [2].

Packhelp och biologisk nedbrytbarhet

Packhelps produkter med biologiskt nedbrytbara material är certifierade av olika organisationer som bland annat de amerikanska standarderna ASTM D6868 ? 19 [3] och europeiska EN 14046 standarder [4].

Referenser

Choose other country