En miljövänlig smyckesförpackning: SHEYN

Detaljhandel

Hur formar arkitektur ett designfokuserat tänkande hos... smycken?

Grundarna av det österrikiska varumärket SHEYN - Nicolas Gold och Markus Schaffer delar med sig av sitt varumärkes historia och ger en förklaring till hur deras förpackningar återspeglar produktens okonventionella karaktär. Boxarna som valdes ut som förpackningslösningar utgjordes av miljövänliga förpackningar från Packhelp, vilka för övrigt designats från grunden i vår online-redigerare.

Börja designa ditt varumärkes anpassade varumärkesboxar här!

SHEYN packaging design

SHEYN är en Wienbaserad designstudio som fokuserar på att producera exklusiva smycken. Bolaget grundades under 2016 av Nicolas Gold och Markus Schaffer.

Efter att Nicolas avslutat sina studier inom arkitektur vid University of Applied Arts Wien upptäckte han en helt annan njutning i att designa småskaliga föremål i stället för byggnader.

Det var det första tecknet på att han borde söka sig till en annan bransch istället för den nuvarande han befann sig i.

"Jag skulle betrakta mig själv mer som en designer än en arkitekt. Jag har en stark passion för estetik och objekt, samtidigt som arkitektur är i grund och botten ett mycket komplext element att hantera. Det finns helt enkelt för många faktorer att ta hänsyn till vilket gör det hela svårt när det kommer till att fullständigt fokusera på själva designen."

Eftersom SHEYN representerar en mindre del av design och teknik så var arkitekturen helt enkelt för överväldigande. Nicolas kommenterade det hela på följande sätt:

"Inom arkitekturen så finns det ett stort gap mellan design- och byggfasen. Att omvandla ett koncept till en byggnad kan ofta visa sig vara extremt frustrerande. I slutändan är byggnaden bara en lång fysisk tolkning av den ursprungliga idén."

SHEYN packaging design

Omfattningen av dessa faktorer visade sig vara helt annorlunda inom smyckesbranschen, där Nicolas och Markus bestämde sig för att prova sina vingar så småningom. Nicolas uttryckte sig i form av:

"I mindre skalor förekommer nästan inga klyftor mellan designen och det slutliga objektet. Tack vare användningen av digitala design - och tillverkningsverktyg under produktionen av våra smycken så var övergången från arkitektur till smyckesdesign exceptionellt enkel och smidig."

Smyckestillverkningen blev enligt Markus och Nicolas något som de ganska snabbt insåg låg båda varmt om hjärtat.

"Jag blev omedelbart kär i dess fart och den exceptionella precisionen från den digitala vidare till den fysiska. Det finns nästan inga gränser för vad du kan designa och producera." - påpekar Nicolas.

SHEYN packaging design

SHEYN & varumärkets vision

Namnet SHEYN härstammar från jiddisch ordet "schön", vilket ordagrant kan översättas till "vacker" på svenska.

SHEYNs unika försäljningspunkt utgörs av den virtuella designen för deras olika produkter. Varje enskilt smycke modelleras först i 3D och skickas sedan virtuellt till produktion. Genom att använda 3D-trycktekniken så produceras inledningsvis varje enskild produkt i vax, som sedan appliceras med metalldelar.

"Denna exakta och innovativa process erbjuder oss möjligheten att skapa mindre produktionsserier. Dessutom kan vi då och då unna oss friheten att förändra och anpassa våra modeller. Det är ett ständigt sökande efter de mest exakta och vackra formerna, vilket är precis vad SHEYN handlar om."

SHEYN packaging

Varumärkesprofilering med den unika SHEYN-förpackningen

Förpackningar från Sheyn illustrerar det noggranna tillvägagångssättet gällande produktdesign. Deras miljövänliga brevboxar är tänkta att betona de två grundarnas abstrakta tänkande.

Just därför så har varje brevbox prytts med svarta linjer som påminner om de former som återfinns hos smyckena från SHEYN.

"Vi vill projicera den digitala designprocessen för våra produkter, där varje del framställs som en uppsättning med tredimensionella kanter. Vi förvandlade dessa kanter till ett 2D-mönster och använde det hela vid utformningen av boxen. Själva mönstret zoomas in och viks ihop för att påvisa dess abstrakta linjer."

Designa ditt varumärkes unika förpackningsprojekt här.

SHEYN packaging design

Även om det kan verka som ett abstrakt mönster, så mynnar dessa linjer ut till en mycket speciell och karaktäristisk form. Nicolas spinner vidare på det hela genom följande kommentar:

"Endast om du vecklar ut boxen i fråga så kan du se att den faktiskt påvisar vårt ELKIE-hänge (en av produkterna som skapats av SHEYN). I grund och botten så tog vi ett tredimensionellt objekt, förvandlade det hela till en tvådimensionell ritning och projicerade det tillbaka på en tredimensionell box - 3D till 2D till 3D."

På så sätt får kunden vid mottagandet av boxen en chans att få en glimt av SHEYN:s unika design - vilket återspeglas i form av en elegant kartong med tryck.

Intresserad av historien om SHEYN och vill lära dig mer om bolaget och deras förpackningslösningar? Lyssna på Packhelps podcast - The Jetpack - med Nicolas.

Designa ditt varumärkes skräddarsydda förpackning här!