Hur går jag till väga för att lämna in ett klagomål?

För att förenkla själva klagomålsprocessen så har vi skapat ett formulär där du får möjligheten att detaljerat beskriva samt göra oss införstådda med potentiella problem gällande våra produkter eller tjänster.

Choose other country