Vilket förfarande ska man följa när det kommer till klagomål?

Processen med att lämna in ett klagomål lyder enligt följande:

  1. Beskriv detaljerat ditt ärende genom att använda dig av följande formulär. Kom ihåg att ange så många detaljer som möjligt eftersom det hjälper oss att påskynda processen i fråga.
  2. Vi kommer att skicka dig ett e-postmeddelande som en bekräftelse på att vi har mottagit ditt ärende.
  3. Vi åtar oss att granska ditt ärende inom 3 arbetsdagar. När vi granskat ditt ärende så kommer en av våra medarbetare att ta kontakt med dig för att diskutera beslutet som vi kommit fram till.
  4. Vissa beslut kan medföra att boxarna skickas till vårt tryckeri. I en sådan situation så kommer vi att täcka de eventuella kostnader som du behöver lägga ut för att skicka tillbaka boxarna till oss.
  5. Varje enskild klagomål granskas personligen.
Choose other country