Typer av förpackningar: Primär, sekundär och tertiär förpackning

Aleksandra Owczarek
Aleksandra Owczarek | 5 min läsning

Prenumerera för att hålla dig uppdaterad

check
Härligt!
Du är nu en aktivt prenumerant!
subscribe-decor

Om du inte arbetar med förpackningar, är du förmodligen inte helt säker på vilka typer av förpackningar som används i din verksamhet.

Men om du är ansvarig för att beställa förpackningar till ditt företag, förpacka produkter i kartonger eller arbetar med logistik, är det viktigt att du känner till skillnaderna mellan dem.

På liknande sätt behöver företagare som utvecklar sina förpackningsprodukter känna till vilka roller dessa typer av förpackningar spelar.

Med en grundlig förståelse för primära, sekundära och tertiära förpackningar kan du sänka dina förpackningskostnader, förbättra dess prestanda och få mer valuta för pengarna från din logistik.

I den här artikeln kommer vi att beröra:

  • Skillnaderna mellan primär, sekundär och tertiär förpackning
  • Exempel på hur dessa typer av förpackningar används
  • Hur du förbättrar din logistik med lämpliga förpackningstyper

Vi sätter igång.

Typer av förpackningar

Vad är primära förpackningar?

Primärförpackning är den förpackning som innehåller den faktiska produkten du säljer. Till exempel en vinflaska, en godispåse, en konservburk eller toalettpapper. Det vill säga nästintill allt du ser i dagligvaruhandeln.

Denna typ av förpackning kan även kallas för försäljnings- eller konsumtionsförpackningar.

De primära förpackningarnas uppgift är att hålla produkten i optimalt skick från att den placerats i förpackningen, tills den tas ut ur förpackningen.

Steamery förpackning

Läs mer om Steamerys primära förpackningar.

En primärförpackning används för att identifiera produkten, kommunicera regler för användning, utgångsdatum, hållbarhet, hålla produkten i ett säkert läge och använder ofta den minimala mängd förpackning som är möjligt.

Det är viktigt att notera att vissa varumärken kan ha mer än en primär förpackningslösning, beroende på deras affärsmodell.

Titta på exemplet från Hemp Juice nedan:

Product boxes and mailer box from Hemp Juice

Företaget förpackar sin CBD-olja i en liten glastinktur - den primära förpackningen.

Dessa flaskor placeras sedan i kartongförpackningar - utan tvekan också primära förpackningar.

Men dessa produktförpackningar förpackas sedan i en korrugerad brevbox för att skickas till e-handelskunder.

custom cbd oil packaging

Dessa brevboxar fyller rollen som både primärförpackning och sekundärförpackning.

Den här situationen är inte exklusiv för Hemp Juice – det är en situation som många D2C- och e-handelsvarumärken möter.

Även om den ideala e-handelsförpackningslösningen är en som använder en minimal mängd förpacknings-SKU:er, kräver affärsmodellen ibland en mellanliggande typ av förpackning.

Primära förpackningsformer

Primära förpackningar är ofta svåra att identifiera, eftersom att de finns i så många former för många olika produkter.

För snabbrörliga konsumentvaror är primärförpackningen ofta en burk, flaska eller påse.

stand up pouches

För vitvaror, elektronik och andra liknande produkter kommer primärförpackningar vanligtvis i form av en kartong.

Man skulle också kunna hävda att plastpåsarna som många elektroniska varor kommer inslagna i är den primära förpackningen, där kartongen är den sekundära förpackningen.

Vad är sekundära förpackningar?

En sekundärförpackning är den förpackning som sätter ihop alla primära förpackningsformer till en enda produkt. 

En sekundär förpackning kan till exempel vara en större kartong som innehåller flera mindre förpackningar (som plastflaskor, chokladkakor eller chipspåsar).

Den sekundära förpackningen används oftast för att dra ihop produkter som är gjorda genom att utnyttja stordriftsfördelarna.

Shipping Box

Designa och beställ robusta fraktlådor!

Till exempel, en iPhone placeras i sin låda och försluts, sedan placeras flera dussin av dessa lådor i en större kartong, vilket gör det lättare att distribuera i slutet av leveranskedjan.

Denna större kartong som innehåller alla produkter i sin primära förpackning är sekundärförpackningen.

Sekundärförpackningens roll är att underlätta för produkterna att staplas på ett lager och på försäljningsställen. När de är förseglade ska de också vara lätta att transportera samtidigt som de erbjuder skydd mot påfrestningar vid transport - både vid långa och korta avstånd.

Shipping box with sample logo

Sekundärförpackningar är utformade för att innehålla ett specifikt antal enheter för att optimera effektiviteten.

Beroende på affärsmodell kan förpackningen vara estetiskt tilltalande eller inte, men det ska alltid vara lätt att identifiera vad som finns inuti.

Som nämnts tidigare kan e-handelsvarumärken också implementera en unik form av sekundärförpackning i form av en låda eller påse som används för att skicka produkter till kunden.

kraft eco mailer box composition

Sekundära förpackningsformer

Sekundärförpackningar kommer oftast i form av stora fraktkartonger.

För e-handelsvarumärken är den typiska brevboxen en vanlig lösning eftersom den kan förslutas, även postorderpåsar är en populär lösning.

secure international shipping

Vad är tertiära förpackningar?

Tertiärförpackningar gör samma sak med sekundära förpackningar som sekundära förpackningar gör med primärförpackningar.

Enkelt uttryckt möjliggör tertiärförpackningar att fler sekundära förpackningar kan hanteras och flyttas i massa och skala. Funktionen hos tertiärförpackningar är inte olik den hos sekundära förpackningar, utan bara i skala.

Tertiärförpackningar måste förbli stabila samtidigt som man säkerställer att minimalt med utrymme används för att lagra varor och skydda produkterna från miljön.

Det bör också kunna utnyttja maskiners förmågor, som palldomkrafter, gaffeltruckar och så vidare.

Tertiära förpackningsformer

De vanligaste formerna av tertiärförpackningar är träpallar, plastpallar och fraktcontainrar.

Varför det är viktigt att känna till skillnaden?

Förpackningar är en kritisk del av din verksamhet, oavsett vilken typ av förpackning det är fråga om.

Att veta skillnaden mellan primär och sekundär förpackning betyder att du vet vilka förpackningslösningar du ska leta efter.

Din förpackningsstrategi baseras på det jobb du vill att din förpackning ska göra och de förpackningslösningar du bestämmer dig för att implementera.

En glasflaska är en usel förpackningslösning för en skjorta; på samma sätt är det inte en utmärkt sekundär förpackningslösning för vin.

  • Primärförpackningar är avgörande för att säkerställa den höga kvaliteten på din produkt, såväl som varumärke.
  • Sekundärförpackning ger skydd vid leverans.
  • Tertiärförpackningar hjälper till att dra nytta av skalfördelar och hålla kostnaderna nere.

Din förpackning förklarar och antyder mycket om dina värdeprioriteringar, värderingar och vad du tycker om din produkt.

Det spelar en viktig roll för att kommunicera ditt varumärkes värderingar till en kund.

Även om dessa budskap inte behöver kommuniceras på alla tre formerna av förpackningar, måste det finnas visuell konsekvens och koherens mellan dem.

Optimera de typer av förpackningar som används

En studie från DS Smith visade att 24% av fraktcontainrarna är tomma.

Detta faktum har en ekonomisk och miljömässig inverkan på de hållbara förpackningsstrategierna för många små till medelstora e-handelsföretag.

mens skincare products

Läs mer om Mr Blackmans primära och sekundära förpackningar.

Genom att effektivt designa primära, sekundära och tertiära förpackningar från grunden, specifikt för din användning och i ljuset av globala standardiseringsmetoder, kan du undvika detta slöseri med utrymme och pengar.

Standardisera dina förpackningstyper

Att arbeta inom globala standardiserade förpackningsmått säkerställer att lite eller inget utrymme går till spillo i din leverans- och distributionskedja.

amaozn boxes with packaging tape

Supply Chain Managers kan hitta anständiga besparingar genom att se till att deras försörjningskedja, från produktion, transport, montering, lagring och distribution, använder utrymmet så effektivt som möjligt.

En förpackningsingenjör kan hjälpa ditt företag att designa alla former av förpackningar från grunden för att säkerställa att utrymmet är optimerat genom hela processen.

Multi-coloured mailer boxes

Se hur Raylo sänkte sina förpackningskostnader med över 10%.

Dessutom kommer du att ha den extra fördelen av att använda de säkraste och mest miljövänliga förpackningsmaterialen som finns, samt fullständig anpassning över din visuella design.

Faktorer som avgör förpackningsval

Förvaring, processer och hantering är element där lämpliga förpackningar indirekt kan spara pengar, medan lägre priser leder till direkta besparingar för ditt varumärke.

Rätt förpackning sänker kostnaderna – direkt och indirekt.

Dina produkter kanske inte behöver implementera primär, sekundär och tertiär förpackning. Men chefer kan bara fatta detta beslut genom att analysera detaljerna i deras verksamhet.

Många av dessa aspekter är specifika för din individuella verksamhet och inte konsekventa från företag till företag, än mindre bransch till bransch.

Här är flera saker att ta hänsyn till:

Försäljnings- och mottagningsställe

Är din produkts slutdestination en hylla i ett varuhus, eller är det i händerna på din kund när de tar emot paketet från en kurir?

För ett detaljhandelsvarumärke måste din primära och sekundära förpackning prestera visuellt på butikshyllorna.

Custom Labels- Candle

Den måste fånga kundernas uppmärksamhet när din produkt är placerad bredvid dina konkurrenters. Den måste förklara all information som är relevant för ditt varumärke, dess USP:er och juridisk information - kassering, användning, näringsinnehåll och så vidare.

I en fysisk butik kommer säkerheten för din sekundära förpackning i andra hand efter visuell tilltalande.

För e-handelsvarumärken är säkerhet och estetik lika viktigt.

D2C och e-handelsvarumärken distribuerar sina produkter via bud.

Därför måste den sekundära förpackningen fungera bra vad gäller säkerhet. Det måste hålla innehållet i förpackningen säkert - från det att det skickas ut från lagret till det ögonblick det kommer fram i kundens händer.

Scent subscription

Under hela denna process måste leverans- och returinformation visas upp tydligt.

Men när produkten kommer till din kunds händer tar din sekundära förpackning en ny roll. Det lägger grunden för en unboxing-upplevelse.

Produktens egenskaper

Fråga dig själv följande:

  • Är din produkt fast eller flytande?
  • Vad är den totala vikten på den?
  • Hur farligt är det om det skadas?
  • Om den är skadad, hur dyr är den att byta ut?

Svaren på dessa frågor utgör grunden för din primära och sekundära förpackning.

inspiration concrete jungle product boxes

Härifrån blir det betydligt enklare att hitta de idealiska förpackningslösningarna för alla tre typerna av förpackningar.

Hållbarhet

Hållbara förpackningar är inte längre ett alternativ för märken av alla storlekar.

Det är en nödvändighet.

Plastlådor och andra typer av plaster som används i förpackningar kan vara billiga och förbättra den övergripande säkerheten för din förpackningslösning, men konsumenterna är medvetna om och känsliga för material farliga för miljön.

Eftersom EU antar förbud mot engångsplastförpackningar är det viktigare än någonsin att dina förpackningar reduceras, återanvänds och återvinns.

Lagrings- och leveransprocesser

Hur högt kan dina lådor staplas innan den lägsta skadas?

Finns det några höjd- eller viktbegränsningar?

Warehouse worker sorting and packing

Produkter som lagras på lagerhyllor under längre perioder måste ha förpackningar som skyddar mot påfrestningarna av långtidslagring. Men oavsett hur lång tid dina produkter ligger på hyllorna och hur dina beställningar utförs, måste dina förpackningar vara lätta att transportera i stor skala med maskiner eller för hand.

Med andra ord måste sekundära och tertiära förpackningar optimeras från det ögonblick då den primära förpackningen är färdig till den tidpunkt den anländer till sin slutdestination.

Slutsats

Förpackningar är en kostnad som ditt företag måste bära.

Men genom korrekt implementering av rätt typer av förpackningar och designa dessa förpackningslösningar därefter, kan ditt företag sänka både de direkta och indirekta kostnaderna för förpackningar.

Förpackningsindustrin erbjuder ett brett utbud av förpackningsalternativ och rätt förpackningsleverantör kan erbjuda många års erfarenhet när det gäller att hitta rätt förpackning för ditt varumärke.

Om du är intresserad av att sänka dina förpackningskostnader samtidigt som du optimerar din leveranskedja, begär en offert från Packhelp-teamet och berätta hur vi kan hjälpa dig ytterligare.

Hitta din perfekta förpackning

Bläddra bland vårt utbud av anpassade lådor och förpackningslösningar.

Se sortimentet
Choose other country
Slutför din varumärkesupplevelse.

Eleganta förpackningar erbjuder mervärde till dina kunders köp


Få en offert
exit-intent-image