Biologisch afbreekbaar materiaal

Als het blootgesteld wordt aan licht, lucht, vochtigheid en microben, dan valt dit product uiteen in elementen die in de natuur voorkomen.

Definitie van biologisch afbreekbaar materiaal

Wanneer biologisch afbreekbaar materiaal wordt blootgesteld aan licht, lucht, vocht en bacteriën, wordt het materiaal afgebroken tot natuurlijke elementen die in de natuur voorkomen.

Strikt genomen breken alle materialen af, maar veel van aardolie gemaakte kunststoffen doen er tienduizenden jaren over om uiteen te vallen en laten gifresten in de bodem achter. ‘Biologisch afbreekbare’ producten zouden binnen één generatie afgebroken moeten worden tot niks anders dan water, koolstofdioxide, natuurlijk voorkomende mineralen en biomassa.

Materialen zijn 100% biologisch afbreekbaar of ze zijn het niet. Uitdrukkingen als ‘x% biologisch afbreekbaar’ en ‘gedeeltelijk biologisch afbreekbaar’ zijn halve waarheden [1] omdat er stoffen overblijven die niet vanzelf uiteen vallen in een natuurlijke omgeving. Deze stoffen defragmenteren vaak alleen maar in kleinere stukjes, wat het zelfs nog erger maakt.

Het basisprincipe van composteerbaarheid is dat de bodem verrijkt wordt door het gecomposteerde materiaal. Hoewel biologische afbreekbaarheid en composteerbaardheid op elkaar lijken zijn het twee verschillende begrippen, omdat er bij complete biologische afbreekbaarheid geen voedingsstoffen aan de bodem worden toegevoegd, maar het de bodem ook geen kwaad doet.

Waarom je biologisch afbreekbare verpakkingen zou moeten gebruiken

Een bedrijf zou ertoe kunnen besluiten om biologisch afbreekbare verpakkingen te gebruiken als alternatief voor verpakkingen van materialen die van aardolie zijn gemaakt.

Een bedrijf zou ook biologisch afbreekbare verpakkingen kunnen gebruiken als ze de doelstelling hebben hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken. Als een bedrijf biologisch afbreekbare producten verkoopt, dan maakt een biologisch afbreekbare verpakking de cirkel rond en creëert een compleet product dat na afbraak geen reststoffen achterlaat.

Waarom je geen biologisch afbreekbaar materiaal zou moeten gebruiken

Verwarrende benamingen en marketing die gebruik maakt van onwaarheden, maken de ondoorzichtige wereld van biologisch afbreekbare en composteerbare producten nog verwarrender. Voor bedrijven is dit de voornaamste reden om af te zien van het gebruik van biologisch afbreekbare verpakkingen.

Sommige producten die op de stort biologisch afbreekbaar zijn, hebben in water een aanzienlijk langere tijd nodig om af te breken en vormen daardoor een gevaar voor het zeeleven. [2]

Packhelp en biologische afbreekbaarheid

Packhelp verkoopt een aantal producten die voldoen aan de Amerikaanse ASTM D6868 ? 19 standaard [3] en de Europese EN 14046 standaard. [4]

Referenties

Veelgestelde vragen

De producten van Packhelp die een biologisch afbreekbaar label dragen zijn gecertificeerd door verschillende organisaties, waaronder de Amerikaanse ASTM D6868 – 19- en de Europese EN 14046-standaarden.

Composteerbaar betekent dat het product onder de juiste omstandigheden (druk, hitte enz.) uiteenvalt in organische stoffen en CO2. De restanten die na dit proces overblijven bevatten voedingsstoffen die goed zijn voor de bodem. Biologisch afbreekbaar betekent dat het product, onder de juiste omstandigheden en de aanwezigheid van bacteriën, wordt afgebroken tot elementen die in de bodem voorkomen. Helaas zijn er producten die ‘biologisch afbreekbaar’ genoemd worden waarbij giftige en schadelijke chemische stoffen vrijkomen als ze uiteen vallen. De biologisch afbreekbare producten van Packhelp laten geen schadelijke substanties achter.

Biologisch afbreekbare producten op basis van papier horen net als gewone papieren producten gerecycled te worden. Als recycling geen optie is en het product een certificering heeft als composteerbaar, composteer het dan. Biologisch afbreekbare plastics (zoals de biologisch afbreekbare verzendzakken van Packhelp) horen gecomposteerd te worden niet niet gerecycled.

Choose other country