Digitalt eller offset? Vilken inverkan har dessa tryckvarianter på miljön?

Aleksandra Owczarek
Aleksandra Owczarek | 5 min läsning

Prenumerera för att hålla dig uppdaterad

check
Härligt!
Du är nu en aktivt prenumerant!
subscribe-decor

Offset eller digital utskrift - många varumärken som är nyfikna på industriellt tryck funderar över:

Vad skillnaden är mellan offsettryck och digital utskrift?

Båda metoder är unika, men utmärker sig inom vissa områden.

De har även olika effekter på miljön och skapar ett och annat koldioxidavtryck.

Om du är nyfiken på VOC (Volatile organic compounds), är frågan om att välja mellan offset eller digital utskrift viktig.

Digital utskrift är ett snabbt och enkelt sätt att skriva ut lägre volymer som inte kräver installation.

Offsettryck, även kallad litografisk utskrift, är en metod som hjälper till att producera stora mängder på det mest kostnadseffektiva sätt.

Hos oss på Packhelp använder vi både offset och digital utskrift beroende på antal enheter som beställs.

Om du är ett mindre varumärke som är ute efter anpassat förpackningsmaterial är du på rätt plats. Om inte, kan du lära dig skillnaden mellan offsettryck och digital utskrift.

I den här artikeln kommer du att få ta del av:

  • Vad offsettryck och digital utskrift är.
  • Hur litografiska och digitala skrivare fungerar.
  • Vilken påverkan offsettryck och digital utskrift har på miljön.

Så oavsett om du är bekant med tryckeribranschen eller inte, kommer du att lära dig mer om offset- och digitaltryckvärlden!

Vi sätter igång.

Vad är offsettryck?

Offsettryck är en tryckteknik där din bildinformation överförs från en tryckplåt till trycksakens material (vanligtvis papper) via en gummiduksbeklädd cylinder.

Offsettryck är en föredragen metod för högvolumutskrift, eftersom att den ger färre utsläpp och slöseri, samt har en lägre kostnad per enhet.

Offsettryck är också känd för att skapa bästa möjliga utskriftskvalitet, med skarpa och rena tryck.

Läs mer om Oase och deras unika och attraktiva förpackningsdesign.

Denna definition är dock väldigt förenklad.

Naturligtvis kan offsettryck förklaras mer ingående och detaljerat.

Hur fungerar en offsetskrivare?

Processen för en offsetskrivare börjar med att operatören installerar metallplattor med bilden på som ska graveras. 

Dessa metallplattor placeras sedan på skrivarens cylinder. Ett slags gummibälte används som medium för bläck, som sedan appliceras på pappret. 

Bläcket läggs till på de graverade metallplattorna under tryckningen. 

När metallplattorna är färdiga placeras de i offsetskrivarens cylindrar. 

Gummibältet kommer sedan plocka upp bläcket från metallplattorna, vilka sedan överförs till pappret. 

Den här bilden ger dig en enkel uppfattning om processen:

offset printing process

Den nämnda processen kan bara applicera en färg i taget.

De tidigaste litografiska skrivarna kunde bara skriva ut en färg åt gången, därför behövdes färgämnen bytas och rullarna tvättas varje gång en annan färg skulle användas.

Därför multiplicerar moderna offsettryckmaskiner denna process med fyra.

Varje rulle ansvarar för en del av CMYK-färgpalett.

Med hjälp av computer-to-plate-teknik delas din design upp i fyra separata bilder enligt färgspektrumet - cyan, magenta, gult och svart.

Nedan kan du se en bild av Packhelps grundare med offsetskrivaren 22 ton, Miehle 78 REN.

Det finns bara 16 sådana skrivare, och det här är den enda som finns i Europa.

zespół Packhelp

Den här maskinen används för att producera en majoritet av våra produkter, den mest populära, miljövänlig brevbox och brevbox i fullfärg som du kan se här nedan:

Loella Cosmetics makeup brushes packaging

Läs mer om hur Loella använder litografiskt tryckta förpackningar till sitt varumärke.

När bilden har skrivits ut på pappersytan får den torka. Om din design trycktes direkt på kartongen är den nu redo!

Om ditt tryckta papper fortfarande behöver limmas på kartongförpackningen är det nästa steg i processen.

Vad är digital utskrift?

Till skillnad från offsettryck som kräver tryckplattor och pressar, skrivs digitaltryck ut direkt från en digital fil som skickas till en typ av digitala skrivare.

En digital utskrift är alltså en utskriftsprocess som digitaliserar din bild.

Hur fungerar en digital skrivare?

När du skriver ut digitalt delas din bild först upp i CMYK-spektrumet, i liknelse med offsettryck.

De digitaliserade versionerna av dessa fyra bilder skickas sedan till skrivaren. Istället för att ett lager av varje färg skrivs ut åt gången skrivs mikroskopiska prickar ut.

De digitala CYMK-värdena används för att styra färgen på varje punkt och plats.

Här är ett exempel på digitalt tryck:

close up digital print

Bläckstråleskrivare lägger flytande bläck på papperet, medan tonerbaserade skrivare använder ett fint plastbaserat pulver som blir torrt omedelbart.

Det är värt att notera att digital utskrift släpper ut fler VOC vid högre volymer - men mer om det senare.

Digital utskrift kontra offsettryck - vad är skillnaden?

För det otränade ögat och din slutkonsument är det liten eller ingen skillnad mellan dessa två former av tryck.

Men när ditt företag får valet mellan digital och offsettryck, finns det några saker du behöver veta om:

"Turn around"

Digital utskrift är extremt snabb att ställa in. Allt som behövs är en digitaliserad version av din bild och kanske kalibrering av maskinen för storleken på din produkt.

Det betyder att du kan få ett litet antal utskrifter samma dag, kanske på några timmar.

Nedan kan du se en bild av en industriell digital skrivare, den som används av Packhelp:

digital printing

Litografisk offsettryck kräver dock betydligt mer tid att installera.

Din design måste delas upp på fyra separerade aluminiumplattor. Dessa plattor måste sättas in i maskinen och kalibreras korrekt.

Detta är en tidskrävande och arbetskrävande process och har en högre kostnad per enhet när låga volymer beställs.

Kostnadseffektivitet

Offset-maskiner kräver mer underhåll och måste rengöras mellan varje jobb.

Fler rörliga delar innebär också att fler delar kan gå sönder. Av dessa skäl är offsettryck mer kostnadseffektivt vid högre volymer.

Digital utskrift används vanligtvis i mindre skala. Detta beror på att installationskostnaderna är lägre, att turn around går snabbare, men också med en högre kostnad per enhet.

Vid offsettryck minskar priset per enhet när antalet enheter ökar.

Hos Packhelp byter vi vanligtvis från digital till offsettryck runt cirka 500 enheter. Bläddra i vårt sortiment av specialtryckta förpackningsprodukter.

Färger

Digital utskrift är begränsad till utskrift i gråskala (svartvitt) och paletten CMYK. Sanna färger, som Pantone och HKS, kan inte uppnås med digital utskrift.

Offsettryck har länge varit känt för ett mer exakt tryck, vilket gör den perfekt för detaljerad design och verklig rekreation av texturer. Mycket noggranna bläck som Pantone kan användas för att skapa en ännu mer exakt bild.

I följande bild är vänster litografisk och höger digital utskrift:

offset vs digital printing comparison

Digital utskrift kan dock ta hänsyn till hur papperet (lager) påverkar de slutliga färgerna och justera färgnivåerna därefter.

Papper (lager)

Du kan inte prata om färger utan att prata om papper - eller lager, som det kallas i branschen.

Industriell digital utskrift använder papper som redan är belagt med ett skyddande lager. Bläcket sitter ovanpå papperet snarare än att absorberas.

Vid offsettryck är papperet obelagt och något poröst, vilket gör att bläcket absorberas djupare in i papperet.

Det betyder ibland att offset-tryck kan vara lite tråkigare och därför begränsar det spektrum av färger som kan användas effektivt - såvida inte en klart skikt läggs till.

Eftersom digital utskrift skrivs ut på redan klart bestruket papper kan färgerna bli ljusare och mer levande för ögat.

Vilket tryck är mest miljövänligt?

Även om både digital och offsettryck skapar en liknande slutprodukt har de separata effekter på miljön och förpackningens hållbarhet.

Obs! Följande information kommer ifrån denna rapport.

Effektivitet

Pappersanvändningen är vanligtvis högre för litografisk utskrift. Detta beror vanligtvis på materialförbrukning när du ställer in maskinen för en viss typ av bläck och papper.

Digitala skrivare körs ofta med 100% effektivitet i bläckanvändningen.

Det är dock viktigt att notera att digitalutskrift ofta använder betydligt mer bläck medan den går med 100% effektivitet.

Gult bläck används för att kalibrera om maskinen efter pappersstopp, vilket är ett vanligt problem vid digital utskrift.

VOC-utsläpp

VOC (Volatile organic compounds) är element som finns i bläck som frigör farliga gaser vid en kemisk reaktion.

Observera dock att utsläpp för både offsettryck och digital utskrift ligger långt under lagstadgade utsläpp.

VOC i tryckbranschen utgör inte en hälsorisk för tryckoperatörer.

voc emissions offset vs digital

VOC-utsläpp per intryck är högre för litografisk press i korta körningar.

Litografisk utskrift avger emellertid nästan 80% få VOC jämfört med digital utskrift när den används i längre körningar.

Detta är en annan anledning till att Packhelp använder digital utskrift för beställningar med låg volym och byter till litografi för högre volymer.

Påverkan på miljön

Litografisk utskrift kräver att aluminiumplattor skapas för varje design.

Denna process är energiintensiv, men aluminiumplattorna smälts ner och återvinns till andra aluminiumprodukter.

Offset eller digital utskrift för anpassad förpackning?

Som du läste tidigare byter Packhelp från digital utskrift till litografisk utskrift vid cirka 500 enheter.

Medan litografisk utskrift tar mer tid att ställa in är det mycket snabbare att producera stora volymer när den är klar och igång.

SHEYN packaging design

Se hur Sheyn använder en enkel grafik på kraftkartong för att skapa iögonfallande förpackningar.

Våra litografiska maskiner kan också använda ett större antal bläck - Pantone, metallic och andra typer kan användas jämfört med digitalt bläck.

Vid högre volymer skapar litografisk utskrift också mindre avfall och avger färre VOC.

Av dessa skäl uppmuntrar vi varumärken att göra beställningar för större kvantiteter (över 500), eftersom detta är den punkt där utskriftskvaliteten förbättras och nettokoldioxidutsläppen är mindre.

Slutgiltiga tankar

För den genomsnittliga konsumenten finns det ingen skillnad mellan offset och digital utskrift.

Det är bara ett bekymmer för småföretagare som behöver tryckta saker.

Små företag kan behöva väga upp fördelarna och nackdelarna med digital och litografisk utskrift om valuta för pengarna är viktigt, liksom storleken på det koldioxidavtryck som skapas när båda metoderna används.

Klicka här för att se Packhelps sortiment av specialtryckta förpackningslösningar!

Hållbarhet & Packhelp

Se hur vi hjälper varumärken att bli mer hållbara genom förpackningar.

Se vårt löfte
Choose other country
Slutför din varumärkesupplevelse.

Eleganta förpackningar erbjuder mervärde till dina kunders köp


Få en offert
exit-intent-image