It seems you're in
Choose other country

Komposterbar

Komposterbarhet är en egenskap som är särskilt benägen för grönmålning. Det finns en betydande skillnad mellan "komposterbar" och "biologiskt nedbrytbar" och marknadsföringstermer som "bioplast", "miljövänlig" och "biobaserad" förvränger bara redan oklara definitioner.

Disintegrering till naturliga element medan i en specifik miljö, utelämnas toxiciteten helt och hållet hos jorden i fråga.

Matchande produkter

Se alla produkter

Disintegrering till naturliga element medan i en specifik miljö, utelämnas toxiciteten helt och hållet hos jorden i fråga.

Definition av komposterbarhet

Processen för biologisk nedbrytbarhet under aeroba förhållanden [1] inom en tidsram på 6-12 veckor benämns för kompostering. När dessa placeras i en lämplig miljö eller anläggning så bryter komposterbara produkter ner plastpolymerer till CO2 och alla andra ingredienser till biomassa eller jord. Denna "lämpliga miljö" består av en omgivningstemperatur på 50–70°C, adekvat fuktighetsnivå, tryck, lämpliga tal och typer av mikrober.

En konsument kan välja att antingen använda sig av hem- eller industrikompost [2] :

  • Hemkompost: En förseglad enhet som producerar den tidigare beskrivna miljön, ofta i kombination med matrester, planteringsjord och maskar.
  • Industriell kompost: En industriell anläggning, som oftast bedrivs av lokala myndigheter mottar och bearbetare industriellt godkänt material för storskalig kompostering. Moderna industrianläggningar har byggts för att kunna generera betydligt varmare atmosfär i kombination med högre tryck än vad som är fallet vid hemkompostering.

Slutprodukten mynnar ut i form av jord eller biomassa som i sig tillför organiska, naturliga och giftfria näringsämnen till jorden.

Den amerikanska standarden för testning av industriell komposterbarhet definieras av ASTM D6400 [3] varav EU-standarden för testning av industriell komposterbarhet definieras av EN 13432. [4]

Certifieringar gällande hemkompostering är tämligen nya inom branschen. Den belgiska organisationen TUV har skapat en certifiering för hemkomposterbarhet som benämns för ”OK compost HOME” [5] men har ej anammats så som man hoppats av gemene man.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av komposterbara produkter?

Varumärken kan komma att välja komposterbara material som ett alternativ till petroleumbaserad plast. Även om föregående material klassas som " biologiskt nedbrytbar" så tar det ändå cirka 1000 år att bryta ner helt.

Komposterbara produkter kommer under adekvat industriell miljö att brytas ner till CO2 inklusive de åtråvärda näringsämnena inom ett tidsspann på 6–12 veckor.

Varför ska du inte använda dig av komposterbara produkter?

Ett varumärke som har djupgående kännedom om sin kundbas kan komma att besluta om att inte använda sig av komposterbara förpackningar eftersom de vet med säkerhet att deras kunder saknar tillgång till adekvata komposteringsanläggningar.

Det är viktigt att komma ihåg det faktum att många kommuner saknar tillgång till adekvata komposteringsanläggningar. På grund av det så måste konsumenterna vända sig till komposteringsprocessen på sin bakgård, en process som kräver betydande resurser, både i form av pengar och tid. Kompostering på bakgården kanske inte kan nyttjas till att skapa en miljö som lämpar sig för komposteringar av olika typer av certifierade material [6] .

Många komposterbara produkter har utformats för att både se ut och kännas som det som vi idag känner till, nämligen petroleumbaserad plast. Som ett resultat av det hela så väljer många konsumenter att på en nästan standardmässig basis kassera dessa komposterbara resurser på samma sätt som vid traditionell återvinning. Detta sätter större press på redan pressade återvinningsanläggningar.

Packhelp och komposterbara produkter

Packhelp följer de standarder som definieras enligt de industriella riktlinjerna vid kompostering, snarare än de standarder vilka gäller vid hemkompostering. Produkter från Packhelp vilka bär det komposterbara märket kan därför återvinnas hos kommunala/industriella komposteringsanläggningar.

REFERENCES

  1. Processen för biologisk nedbrytbarhet under aeroba förhållanden
  2. En konsument kan antingen använda sig av hem- eller industrikompost
  3. ASTM D6400
  4. EN 13432
  5. OK compost HOME
  6. Certifierade material

Vanliga frågor:

Nej, det är de inte. Komposterbara produkter har samma strukturella integritet som "traditionella" produkter.
Vissa komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter avger en konstig lukt främst på grund av de kemiska föreningar som applicerats för att förse produkten med dess hållbarhet. Vissa Packhelp-kunder har påtalat att deras postorderpåsar avger en lukt som liknas vid den som currykryddan producerar. Med det skriver, om du har planer på att använda dig av postorderpåsar för att skicka läder eller andra föremål vilka i sig kan komma att absorbera lukten så bör du överväga att linda in dessa i vävpapper eller dylikt. Kom ihåg även att påtala för kunderna det faktum att de bör tvätta sina plagg innan användning.
Definitionen komposterbar innebär att produkten bryts ner till ett organiskt material och CO2 när den får tillgång till rätt förutsättningar vill säga (tryck, värme etc.). Det som blir kvar efter denna process innehåller näringsämnen vilka är ytterst fördelaktiga för jordens välmående. Fokuserar man istället på biologiskt nedbrytbar så innebär det hela att med rätt förutsättningar samt vid närvaro av mikroorganismer så kommer produkten att brytas ner till grundläggande komponenter vilka återfinns i jorden. Tyvärr så kommer vissa produkter med "biologiskt nedbrytbar" märkning att lämna efter sig giftiga och skadliga kemikalier vid nedbrytningsprocessen.
Kraft Tejp från Packhelp är certifierade både som komposterbara och biologiskt nedbrytbara. Materialet som används i följesedlar kan variera beroende på leverantör.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country