När den utsätts för ljus, luft, fukt och mikrober bryts produkten ner till naturliga element som finns i naturen.

Matchande produkter

Se alla produkter

När den utsätts för ljus, luft, fukt och mikrober bryts produkten ner till naturliga element som finns i naturen.

Definition av biologiskt nedbrytbart material

Medan allt material tekniskt bryts ner, tar många petroleumbaserade plaster tiotusentals år att göra det och lämnar gifter i den omgivande jorden.

"Biologiskt nedbrytbara" produkter anses vara alla de produkter vilka bryts ned biologiskt under en enda generation samtidigt som de ej lämnar efter sig några skadliga partiklar, förutom de naturliga elementen i form av vatten, koldioxid, naturligt förekommande mineraler och biomassa bakom sig.

Ett material är antingen 100 % biologiskt nedbrytbar eller inte. Termer som "X % biologiskt nedbrytbara" och "delvis-biologiskt nedbrytbara" är i själva verket halvsanningar [1], eftersom produkten i sig lämnar efter sig rester vilka ej bryts ner i naturen.

Den centrala principen när det kommer till det komposterbara är att jorden berikas genom kompostering av materialet i fråga. Medan de båda termerna liknar varandra så är biologiskt nedbrytbart och komposterbart inte det samma i praktiken, eftersom korrekt biologisk nedbrytbarhet ej tillför några näringsämnen, samtidigt som det heller inte orsakar skada på jorden.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av biologiskt nedbrytbara förpackningar?

En affärsverksamhet kan komma att besluta om att använda sig av biologiskt nedbrytbara förpackningar som ett alternativ till förpackningar vilka använder sig av petroleumbaserade material.

En verksamhet kan även komma att använda sig av biologiskt nedbrytbara förpackningar om dessa bidrar till att minska det totala koldioxidavtrycket.

Om en verksamhet fokuserar på försäljning av biologiskt nedbrytbara produkter, vilka i sig erbjuds till slutkund i form av biologiskt nedbrytbara förpackningar så skapar det hela en komplett produktupplevelse som kommer att fullfölja dess hela livscykel varav brytas ned i slutändan helt och hållet.

Varför ska du inte använda dig av biologiskt nedbrytbara förpackningar?

Vilseledande märkning och marknadsföring som i sig utgörs av halvsanningar och icke korrekta påståenden tenderar att förvärra den redan skeptiska inställningen som konsumenter ofta har när det kommer till biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter. Detta är den främsta anledningen till att en verksamhet väljer bort användningen av biologiskt nedbrytbara förpackningar.

Vissa produkter vilka klassas som biologiskt nedbrytbara när dessa kasseras hos de traditionella deponierna tar betydligt längre tid att biologiskt brytas ner i vatten och utgör på därmed ett allvarligt hot mot det marina livet [2].

Packhelp och biologisk nedbrytbarhet

Packhelps produkter med biologiskt nedbrytbara material är certifierade av olika organisationer som bland annat de amerikanska standarderna ASTM D6868 - 19 [3] och europeiska EN 14046 standarder [4].

REFERENSER

  1. Biologiskt nedbrytbara är i själva verket halvsanningar
  2. Utgör ett hot mot det marina livet
  3. ASTM D6868 - 19 standarder
  4. Europeiska EN 14046 standarder

Vanliga frågor

Om allt material så småningom bryts ner, hur kan jag vara säker på att min Packhelp produkt bryts ned biologiskt inom en realistisk tidsram och inte skadar?

Packhelps produkter med biologiskt nedbrytbara material är certifierade av olika organisationer som bland annat de amerikanska standarderna ASTM D6868 - 19 och europeiska EN 14046 standarder.

Vad är skillnaden mellan jämförbar och biologiskt nedbrytbar?

Definitionen komposterbar innebär att produkten bryts ner till ett organiskt material och CO2 när den får tillgång till rätt förutsättningar vill säga (tryck, värme etcetera). Det som blir kvar efter denna process innehåller näringsämnen vilka är ytterst fördelaktiga för jordens välmående. Fokuserar man i stället på biologiskt nedbrytbar så innebär det hela att med rätt förutsättningar samt vid närvaro av mikroorganismer så kommer produkten att brytas ner till grundläggande komponenter vilka återfinns i jorden. Tyvärr så kommer vissa produkter med "biologiskt nedbrytbar" märkning att lämna efter sig giftiga och skadliga kemikalier vid nedbrytningsprocessen.

Hur säger jag till mina kunder att göra sig av med sina biologiskt nedbrytbara förpackningar?

Pappersbaserade och biologiskt nedbrytbara produkter bör återvinnas enligt de anvisningar vilka bygger på hur pappersprodukter kasseras för övrigt. Om återvinning inte är ett alternativ och produkten innehar ett komposterbart certifikat, så bör man välja att kompostera. Biologiskt nedbrytbar plast (så som de Postorderpåsar från Packhelp) bör komposteras och ej återvinnas.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country