Go shopping on your local site


or choose another country

Produkter med denna märkning bryts ner till kompost i industriella komposteringsanläggningar.

Matchande produkter

Se alla produkter

Produkter med denna märkning bryts ner till kompost i industriella komposteringsanläggningar.

Definition av komposterbarhet

Processen för biologisk nedbrytbarhet under aeroba förhållanden [1] inom en tidsram på 6-12 veckor benämns för kompostering. När dessa placeras i en lämplig miljö eller anläggning så bryter komposterbara produkter ner bioplastpolymerer till CO2 och andra ingredienser till biomassa eller jord. Denna "lämpliga miljö" består av en omgivningstemperatur på 50–70°C, adekvat fuktighetsnivå, tryck, lämpliga tal och typer av mikrober.

En konsument kan välja att antingen använda sig av hem- eller industrikompost [2] :

 • Hemkompost: En instängd enhet som skapar den tidigare nämnda miljön, ofta med matrester, växtmaterial och maskar.
 • Industriell kompost: En industriell anläggning, som oftast bedrivs av lokala myndigheter mottar och bearbetare industriellt godkänt material för storskalig kompostering. Moderna industrianläggningar har byggts för att kunna generera betydligt varmare atmosfär i kombination med högre tryck än vad som är fallet vid hemkompostering.

Slutprodukten är kompost som tillför marken ekologiska, naturliga och giftfria näringsämnen.

Den amerikanska standarden för testning av industriell komposterbarhet definieras av ASTM D6400 [3] varav EU-standarden för testning av industriell komposterbarhet definieras av EN 13432. [4]

Certifieringar gällande hemkompostering är tämligen nya inom branschen. Organisationen TÜV Österrike har skapat en certifiering för hemkomposterbarhet som benämns för ”OK compost HOME” [5] men har ej anammats så som man hoppats av gemene man.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av komposterbara produkter?

Varumärken kan välja industriellt komposterbara material som ett alternativ till petroleumbaserad plast. Även om dessa plaster är tekniskt biologiskt nedbrytbara kan det ta upp till 1000 år och mer att bryta ner till naturligt förekommande element.

Komposterbara produkter kommer under adekvat industriell miljö att brytas ner till CO2 inklusive de åtråvärda näringsämnena inom ett tidsspann på 6–12 veckor.

Varför ska du inte använda dig av komposterbara produkter?

Ett varumärke som har djupgående kännedom om sin kundbas kan komma att besluta om att inte använda sig av komposterbara förpackningar eftersom de vet med säkerhet att deras kunder saknar tillgång till adekvata komposteringsanläggningar.

Det är viktigt att komma ihåg det faktum att många kommuner saknar tillgång till adekvata komposteringsanläggningar. På grund av det måste konsumenterna vända sig till komposteringsprocessen på sin bakgård, en process som kräver betydande resurser, både i form av pengar och tid. Kompostering på bakgården kanske inte kan nyttjas till att skapa en miljö som lämpar sig för komposteringar av olika typer av certifierade material [6]. Det finns nu även bioavfallskärl eller kompostkärl i bostäder, som en del av selektiv sortering, men den svaga utvecklingen av denna infrastruktur gör det inte till en pålitlig lösning för tillfället.

Många komposterbara produkter har utformats för att både se ut och kännas som det som vi idag känner till, nämligen petroleumbaserad plast. Som ett resultat av det hela så väljer många konsumenter att på en nästan standardmässig basis kassera dessa komposterbara resurser på samma sätt som vid traditionell återvinning. Detta sätter större press på redan pressade återvinningsanläggningar.

Packhelp och komposterbara produkter

Packhelp följer de standarder som definieras enligt de industriella riktlinjerna vid kompostering, snarare än de standarder vilka gäller vid hemkompostering. Produkter från Packhelp vilka bär det komposterbara märket kan därför återvinnas hos kommunala/industriella komposteringsanläggningar.

REFERENCES

 1. Processen för biologisk nedbrytbarhet under aeroba förhållanden
 2. En konsument kan antingen använda sig av hem- eller industrikompost
 3. ASTM D6400
 4. EN 13432
 5. OK compost HOME
 6. Certifierade material

Vanliga frågor

Är komposterbara produkter svagare än deras plastbaserade alternativ?

Industriellt komposterbara produkter ger samma funktionalitet och effektivitet som liknande icke-komposterbara produkter. Dessa produkter kan vara lite mindre hållbara jämfört med icke-komposterbara produkter, men bara för att brytas ner i den kontrollerade miljön som professionellt skapats i industriella komposteringsanläggningar.

Varför luktar min komposterbara produkt konstigt?

Vissa komposterbara och biologiskt nedbrytbara produkter avger en konstig lukt främst på grund av de kemiska föreningar som applicerats för att förse produkten med dess hållbarhet. Vissa Packhelp-kunder har påtalat att deras postorderpåsar avger en lukt som liknas vid den som currykryddan producerar. Med det skrivet, om du har planer på att använda dig av postorderpåsar för att skicka läder eller andra föremål vilka i sig kan komma att absorbera lukten så bör du överväga att linda in dessa i papper eller dylikt. Kom ihåg även att påtala för kunderna det faktum att de bör tvätta sina plagg innan användning.

Vad är skillnaden mellan jämförbar och biologiskt nedbrytbar?

Definitionen komposterbar innebär att produkten bryts ner till ett organiskt material och CO2 när den får tillgång till rätt förutsättningar vill säga (tryck, värme etc.). Det som blir kvar efter denna process innehåller näringsämnen vilka är ytterst fördelaktiga för jordens välmående. Fokuserar man istället på biologiskt nedbrytbar så innebär det hela att med rätt förutsättningar samt vid närvaro av mikroorganismer så kommer produkten att brytas ner till grundläggande komponenter vilka återfinns i jorden. Tyvärr så kommer vissa produkter med "biologiskt nedbrytbar" märkning att lämna efter sig giftiga och skadliga kemikalier vid nedbrytningsprocessen.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
Vi stödjer inte ditt språk gällande vårt Pro-erbjudande.
Du kommer att omdirigeras till den Engelska versionen av webbsidan.
Vad är Packhelp Pro?
 • Förpackningsrabatter inom grossistledet
 • Rådgivning från våra förpackningsexperter
 • Anpassade material & tryckmetoder