Hur bör förvaring av boxarna ske?

Boxar av wellpapp kommer med särskilda krav när det kommer till förvaring om de ska kunna behålla sin kvalitet och form. I själva verket så är kartongen en levande organism eftersom den i grund och botten framställs av pappersmassa som i sig baseras på vegetabiliska fibrer (ja, kartongen är miljövänlig!). Dess styrka och beteende påverkas även av yttre faktorer. För att säkerställa lämpliga förhållanden för dina boxar så behöver du vidta följande åtgärder:

  • Rätt temperatur. Det rekommenderas att boxarna förvaras inom en temperatur mellan 5ºC och 30ºC. Plötsliga temperaturförändringar bör således undvikas. Boxarna måste även förvaras långt från olika typer av värmekällor (t.ex. radiatorer) varav kartongen får ej utsättas för solljus.
  • Adekvat luftfuktighet. Den rekommenderade luftfuktigheten varierar från 30 % till 70 %. Kartongförpackningar måste skyddas mot all kontakt med vatten. Plötsliga förändringar i luftfuktigheten indikeras ej.
  • Ren och torr yta. Vi rekommenderar att du förvarar dina omonterade boxar på pallar eller specifikt avsedda plattformar. Man rekommenderas ej att lagra boxarna direkt på golvet.
  • Behåll skyddsfolien på. Vi levererar alltid dina boxar emballerade i folie. Vi rekommenderar att du ej avlägsnar folien tills den sista lådan har använts.
  • Öppna med omsorg! Om du använder dig av vassa verktyg för att frigöra folien så måste du vara försiktig så att du ej orsakar skador på boxen i fråga.
  • Inte för lätt, inte för tung. Om du förvarar dina boxar omonterade och önskar skydda dem mot deformation så kan du prova att trycka ner dem med hjälp av ett ett platt föremål. Kom ihåg det faktum att Wellpapp har en begränsad hållfasthet. Du får således under inga omständigheter placera tunga föremål eller pallar på omonterade boxar. Du bör även undvika att stapla för många boxar på varandra.