Inga animaliska komponenter har använts för att tillverka denna produkt.

Matchande produkter

Se alla produkter

Inga animaliska komponenter har använts för att tillverka denna produkt.

Definition av veganism

Packhelp definierar veganvänliga produkter som de produkter vilka ej utgörs av material som härrör från animaliska produkter. Produktionsprocesserna för dessa material använder heller inte några animaliska produkter.

Veganvänliga produkter kan även innehålla petroleumbaserade material vilka i sig tar hundratusentals år att bryta ned. En vegan-vänlig certifiering för wellpapp är ofta en dyr och sällan, om någonsin, erhållen.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av veganvänliga förpackningsprodukter?

Ett varumärke kan välja vegan-vänliga material om veganism utgör ett av deras kärnområden. Veganvänliga produkter som inte innehåller petroleumbaserade produkter är mer benägna att vara biologiskt nedbrytbara, återvinningsbara och/eller industriellt komposterbara.

Varför ska du inte använda dig av veganvänliga produkter?

Icke-veganvänliga produkter som används inom förpackningsindustrin är vanligtvis begränsade till skinn, blod och senor. Alla dessa material härstammar i de flesta fall från biprodukter inom köttindustrin. Om dessa ej hade använts för producering av icke-veganvänliga produkter så hade dessa sorterats som avfall.

Utvinning av veganvänliga material från latex och oljor från grödor är en process som kräver betydande insatser i form av både arbete och energi. Det hela kan leda till högre utgifter när det kommer till fossila bränslen i jämförelse med användningen av animaliska biprodukter, vilka för övrigt är lättillgängliga.

Å andra sidan är anledningen till att animaliska biprodukter är lättillgängliga för att efterfrågan är hög. Om företag börjar använda mer veganska produkter kan de så småningom bli det lättillgängliga materialet. Dessutom kan den enorma effekten av djuruppfödning/boskapsuppfödning och de resulterande biprodukterna inte ignoreras, så det här är inte helt svart och vitt.

Packhelp och veganvänliga produkter

Alla Packhelps produkter är veganvänliga.

Lim som baseras på animaliska produkter används aldrig inom förpackningsindustrin eftersom det saknar förmågan att binda till sig pappersmassa på ett adekvat sätt.

Vanliga frågor

Är era produkter certifierade som veganvänliga?

Lim som innehåller animaliska produkter fasades ut från tryckindustrin för ungefär 15 år sedan i samband med genombrottet av växtbaserad materialteknik. Även om Packhelp-produkter ej innehåller några animaliska produkter och per definition är veganvänliga så skulle denna form av certifiering kräva att varje enskild råvara certifierats, eftersom varje order i sig är certifierad.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country