It seems you're in
Choose other country

Kan brytas ner och användas som ingrediens i ett nytt material.

Matchande produkter

Se alla produkter

Kan brytas ner och användas som ingrediens i ett nytt material.

Definitionen av återvinningsbar

Återvinningsbara material, förutsatt att dessa kasseras på rätt sätt, kan brytas ner till en råare form och i slutändan omvandlas till nytt material som sedan kan återanvändas under tillverkningsprocessen av nya förpackningar. Återvinningsbara produkter kan blandas med andra återvunna material eller jungfruligt material som planeras att omvandlas till en ny produkt. Alla kommuner inom EU [1] är enligt lag skyldiga att erbjuda invånarna tillgång till återvinningskärl och möjligheten att både källsortera men också självfallet återvinna deras avfall.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av återvinningsbara material?

Återvinningsbara material minskar efterfrågan på jungfruliga material och den energi som behövs för att producera dem. Återvinningsbara material kan vara av stor betydelse för ett visst varumärke när det kommer till begränsningen av koldioxidutsläpp eller för att verksamheten i fråga sätter ett högt värde i att främja den cirkulära ekonomin.

Om slutanvändarna inte har tillgång till kommunala återvinningsanläggningar så kan återvinningsbar kartong användas som ingrediens vid produceringen av[2] hemkompost.

Varför ska du inte använda dig av återvinningsbara material?

Ett varumärke kan komma att besluta sig för att inte ej använda sig av återvinningsbart material om förpackningen i fråga kommer i kontakt med livsmedel. Reglerna för återvinning av pizzakartonger [3] varierar kraftigt beroende på regionen i fråga eftersom fett och olja absorberas av kartongen, vilket gör den icke-återvinningsbar.

Packhjälp och återvinningsbara material

Alla kartongprodukter som säljs av Packhelp är 100% återvinningsbara och uppfyller alla internationella standarder gällande kartongåtervinning. Det innebär att de kan kasseras och källsorteras i de återvinningskärl som hushåll använder sig av för sitt avfall.

REFERENSER

  1. Alla kommuner inom EU
  2. Kartong kan användas i hemkompost
  3. Regler för återvinning av pizzakartonger

Vanliga frågor:

Ja, om du befinner dig i EU så kan din kartong kasseras i pappers-/kartong återvinningskärlen. Se till att avlägsna så mycket som möjligt av tejpen inklusive andra icke-baserade pappersprodukter från förpackningen i fråga!

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country