Innehåller ingen petroleumbaserad plast.

Definition av plastfri

Traditionell plast produceras av polymeriserad råolja [1]. Detta ökar efterfrågan på ett ändligt ämne samtidigt som det även bidrar till att skapa ett material som i sig tar tusentals år att bryta ner.

Plastfria förpackningar är fria från plast som produceras på detta sätt.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av plastfria förpackningar?

Förpackningar är den främsta orsaken till föroreningar, särskilt hos den marina livet. Plast tillverkad med petroleumbaserad plast förvärrar problematiken med föroreningar, samtidigt som den även inverkar negativt på miljön och den tillhörande djurlivet.

Varumärken kan besluta att undvika plastförpackningar i ett försök att minska deras miljöpåverkan om deras förpackning hamnar någon annanstans än den lokala returpunkten.

Ett varumärke kan sträva efter att använda sig av plastfria förpackningar om de anser att användningen av miljövänliga material utgör ett viktigt element för deras verksamhet.

Plus att de inte kommer att ha något val: de senaste förändringarna i lagstiftningen runt om i världen med Europa som sätter trenden, sätter press på varumärken och kan påverka affärsmodellerna. Den allmänna opinionen blir mer och mer utbildad och också empatisk för föroreningar inklusive förpackningsavfall som håller sina smartphones och delar åsikter på nolltid - är en annan stark drivkraft.

Varför ska du inte använda dig av plastfria förpackningar?

Användning av plastfria förpackningar bör undvikas i vissa begränsade fall: för att förlänga hållbarheten för livsmedelsprodukter (särskilt i svältområden, medicinska produkter eller läkemedel), leveranser till rymdstationer eller transport av farligt material. Användning av plastfria förpackningar kan också undvikas om du är 100 % säker på att dina plastförpackningar kan och kommer att återvinnas.

Packhelp och plastfria förpackningar

Packhelp uppmuntrar varumärken oavsett storlek till användningen av plastfria förpackningar. Medan de koldioxidutsläpp som genereras under tillverkningsprocessen av plastförpackningar är förhållandevis låga så mynnar det hela i en produkt som tar flera tusen år att bryta ner.

Plastfria förpackningar, även om tillverkningsprocessen i sig är generellt sett mödosam så utgör det hela ett steg i rätt riktning för när det kommer till minskandet av mängden petroleumbaserad plast som hamnar hos returpunkten.

REFERENSER

  1. Polymeriserad råolja

Vanliga frågor

Hur påverkar förbudet gällande engångsanvändning nyttjandet av plastförpackningar?

EU och dess styrande organ har röstat igenom ett förbud som träder i kraft under 2021 mot all så kallad plast som specifikt öronmärks för engångsbruk. Regleringen kommer således att påtvinga de ansvariga att sluta använda sig av engångsplast för deras olika förpackningslösningar, samtidigt som de även indirekt tvingas att hitta ett plastfritt alternativt. Vänligen observera att den Klassiska Postorderpåsen från Packhelp tillhör kategorier av plastförpackningar avsedda för engångsbruk, men kan dock återvinnas hos returpunkten. Vi förväntar oss att efterfrågan på diverse plastfria alternativ, såsom postorderpåsar och pappersburkar i plast ökar i efterfrågan inom den närmsta tiden.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country