Innehåller minst 60 % återvunnet material.

Definition av återvunna material

Återvunnet innehåll var en gång i tiden ett stort slöseri men har idag kommit att användas mer frekvent i form av "nytt" material. Papper och kartong som ska återvinnas bryts ner i småbitar och förvandlas till en "ny" massa.

Denna massa blandas vanligtvis med så kallad jungfruligt papper eftersom för varje gång som papper återvinns så förlorar det lite av dess strukturella integritet. Massan pressas och torkas vilket i slutändan resulterar i den färdiga produkten, nämligen kartong.

Plastförpackningar kan också återvinnas på liknande sätt (blandning av återvunnet och jungfruligt material för att behålla den strukturella integriteten).

eco properties trees

Varför ska du använda dig av återvunna material?

Återvunnet material utgör en central del av den cirkulära ekonomi som i sig fokuserar på att återanvända material av olika slag. Att använda återvunnet material minskar verksamhetens beroende av jungfruliga material, liksom den energi som nyttjas för att producera dessa.

Häpnadsväckande mängder av icke-biologiskt nedbrytbar plast hamnar på soptippen varje dag! Just därför så är det av yttersta vikt att fokusera på att hitta olika sätt när det kommer till återanvändningen av alla dessa plaster, samtidigt som man indirekt håller dessa borta från returpunkten i den mån som det är möjligt.

Det som är glädjande i sammanhanget är det faktum att de flesta kartong- och pappersprodukter i EU tillverkas med stora mängder återvunnet material – ofta så utgörs produkterna av 80 % av återvunnet material! Viktigt att nämna i sammanhanget är att återvunnet papper och wellpapp är betydligt enklare att köpa in än 100 % jungfruliga material.

Varför ska du inte använda dig av återvunna material?

Vissa produkter har på grund av diverse anledningar ej möjligheten att tillverkas med hjälp av återvunnet innehåll eftersom det påverkar materialets struktur, färg eller slutbehandling (mat, läkemedel och mer).

Packhelp och återvunna material

Majoriteten av Packhelps produkter innehåller återvunnet material: våra brevboxar, fraktlådor och etiketter innehåller återvunnet material samt vår tryckta tygpåse.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country