Tillverkad på ett sätt som gör att produkten kan användas igen efter att ha uppfyllt sitt ursprungliga syfte.

Matchande produkter

Se alla produkter

Tillverkad på ett sätt som gör att produkten kan användas igen efter att ha uppfyllt sitt ursprungliga syfte.

Definition av återanvändbar konstruktion

Återanvändbara produkter kan användas flera gånger om för en och samma ändamål som de ursprungligen utformades för men även för ett helt annat ändamål. En box kan användas för att skicka tillbaka en felaktig produkt till säljaren med lite extra tejp, eller så kan slutkunden också använda den för ett annat ändamål, till exempel vid lagring eller andra kreativa ändamål.

Återanvändbarhet kan också byggas in i förpackningsdesign [1] i form av ett dubbelt syfte. En låda för barnkläder kan fungera ypperligt som ett dockhus samtidigt som förpackningar avsedda för kontorspapper kan utgöras av ett tomt utrymme där en slutkund får möjligheten att placera sina anteckningar.

eco properties trees

Varför du ska använda dig av återanvändbara förpackningar?

Konsumism är en ledande bidragsgivare [2] till klimatförändringar. Ju mer en produkt kan återanvändas, desto mindre börda läggs på de begränsade resurserna.

Ett varumärke kan exempelvis fokusera på att använda sig av återanvändbara förpackningsprodukter för att uppmuntra sina kunder att återanvända produkterna till sekundära ändamål som ett led i att minska förekomsten av konsumism.

Att förlänga en produkts användbarhet kan också öka dess livslängd och hålla den borta från dess slutdestination, nämligen deponi, under en längre period.

Varför ska du inte använda dig av återanvändbara förpackningar?

Du bör inte använda återanvändbara förpackningar om det är mer belastande för miljön än en icke-återanvändbar.

Packhelp och återanvändbara produkter

Packhelp uppmuntrar samarbetspartners att designa sina förpackningar med återanvändbarhet i åtanke, eftersom det tillför mervärde till uppackningsmomentet, samtidigt som det även tillför mervärde för varumärket i fråga.

REFERENSER

  1. Packdesgin
  2. Konsumismen är en ledande bidragsgivare

Vanliga frågor

Är Packhelps produkter tillräckligt säkra för att användas vid utskick av en produkt med posten en andra gång?

Packhelps korrugerade e-handelslådor har förseglats med en sekundär tätningsremsa som innebär att boxen kan användas en andra gång, förutsatt att konstruktionen inte har skadats under transport. Alla andra wellpapp-produkter kan återanvändas förutsatt att själva konstruktionen, det vill säga boxen, är säkert förseglad. Använd sunt förnuft när du bedömer huruvida en box är tillräckligt säker att kunna skickas via posten en andra gång.

Kan jag använda mig av en postorderpåse eller miljövänligt postorderpåse en andra gång?

Postorderpåsar kan användas en andra gång. Dock så behöver man applicera tejp för att kunna försegla förpackningen på ett adekvat sätt. Observera att om du applicerar tejp på din miljövänliga postorderpåse så kan det hela komma att hindra den från att komposteras på ett adekvat sätt och/eller biologiskt brytas ner.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country