Kan brytas ner och användas som nytt material.

Definition av återvinningsbar

Återvinningsbara material, förutsatt att dessa kasseras på rätt sätt, kan brytas ner till en råare form och i slutändan omvandlas till nytt material som sedan kan återanvändas under tillverkningsprocessen av nya förpackningar. Återvinningsbara produkter kan blandas med andra återvunna material eller jungfruligt material som planeras att omvandlas till en ny produkt. Alla kommuner inom EU [1] är enligt lag skyldiga att erbjuda invånarna tillgång till återvinningskärl och möjligheten att både källsortera men också självfallet återvinna deras avfall.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av återvinningsbara material?

Återvinningsbara material minskar efterfrågan på jungfruliga material och den energi som krävs för att producera dem, så länge de effektivt återvinns. Återvinningsbara material kan vara viktiga för ett varumärke för att minska dess koldioxidutsläpp eller för att det vill delta i en cirkulär ekonomi.

Om slutanvändarna inte har tillgång till kommunala återvinningsanläggningar så kan återvinningsbar kartong användas som ingrediens vid produceringen av [2] hemkompost.

Varför ska du inte använda dig av återvinningsbara material?

Det finns ingen verklig nackdel med att använda återvinningsbara material. Men ditt företag och kunder måste vara medvetna om att inte alla återvinningsbara material faktiskt återvinns, på grund av bristande infrastruktur på landsnivå eller på grund av exempelvis matrester (t.ex. pizzakartonger [3]).

Att kombinera material i samma förpackning kan också förhindra att det blir återvinningsbart: till exempel laminat av plastfilm, alufolie och papper. De ger en hög barriär, eftersom varje material har olika egenskaper, vilket gör att de skyddar produkten bättre och förlänger deras hållbarhet. Globalt sett är det fortfarande bäst att använda återvinningsbart material istället för icke-återvinningsbart.

Packhelp och återvinningsbara material

Packhelp-produkter med den återvinningsbara miljöegenskapen har testats och certifierats som återvinningsbara av Intereseroh, en av de ledande leverantörerna av tjänster för återtagande och återvinning av transportförpackningar.

REFERENSER

  1. Alla kommuner inom EU
  2. Kartong kan användas i hemkompost
  3. Regler för återvinning av pizzakartonger

Vanliga frågor

Kan jag slänga min kartong i mitt återvinningskärl för kartong?

Ja, om du befinner dig i EU så kan din kartong kasseras i pappers-/kartong återvinningskärlen. Se till att avlägsna så mycket som möjligt av tejpen inklusive andra icke-baserade pappersprodukter från förpackningen i fråga!

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country