It seems you're in
Choose other country

Huvudingrediensen utgörs av ett återvunnet material.

Definition av återvunna material

Återvunnet innehåll var en gång i tiden ett stort slöseri men har idag kommit att använda mer frekvent i form av "nytt" material. Papper och kartong som ska återvinnas bryts ned i små bitar och förvandlas sedan till ett limaktigt ämne som inom sammanhanget benämns för pappersmassa.

Denna massa blandas vanligtvis med så kallad jungfruligt papper eftersom för varje gång som papper återvinns så förlorar det lite av dess strukturella integritet. Massan pressas och torkas vilket i slutändan resulterar i den färdiga produkten, nämligen kartong.

Plastförpackningar kan också återvinnas på liknande sätt. Det ska dock nämnas att vid blandning av jungfrulig- och återvunnen plast så påverkas den slutliga färgen såväl som den strukturella integriteten.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av återvunna material?

Återvunnet material utgör en central del av den cirkulära ekonomi som i sig fokuserar på att återanvända material av olika slag. Att använda återvunnet material minskar verksamhetens beroende av jungfruliga material, liksom den energi som nyttjas för att producera dessa.

Häpnadsväckande mängder av icke-biologiskt nedbrytbar plast hamnar på soptippen varje dag! Just därför så är det av yttersta vikt att fokusera på att hitta olika sätt när det kommer till återanvändningen av alla dessa plaster, samtidigt som man indirekt håller dessa borta från returpunkten i den mån som det är möjligt.

Det som är glädjande i sammanhanget är det faktum att de flesta kartong- och pappersprodukter i EU tillverkas med stora mängder återvunnet material – ofta så utgörs produkterna av 80% av återvunnet material! Viktigt att nämna i sammanhanget är att återvunnet papper och wellpapp är betydligt enklare att köpa in än 100% jungfruliga material.

Varför ska du inte använda dig av återvunna material?

Vissa produkter har på grund av diverse anledningar ej möjligheten att tillverkas med hjälp av återvunnet innehåll eftersom det påverkar materialets struktur, färg eller slutbehandling.

Packhelp och återvunna material

All den återvunna kartong som Packelp använder sig av under tillverkningen av sina produkter härstammar initialt från antingen Storbritannien eller EU. Förutom den kostnadsrelaterade aspekten så innebär den kortare avståndet att produktionen kan bearbeta och använda sig av materialet betydligt snabbare samtidigt som EU:s riktlinjer gällande utsläpp åtföljs. Slutprodukterna blir således alla FSC-certifierade.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country