It seems you're in
Choose other country

Plastfri

Även om plastfria produkter ej innehåller petroleumbaserad plast så kan produktion av plastfria produkter avverka mer fossila bränslen än andra plastbaserade alternativ.

Innehåller ingen petroleumbaserad plast.

Plastfri definition

Traditionell plast produceras av polymeriserad råolja [1]. Detta ökar efterfrågan på ett ändligt ämne samtidigt som det även bidrar till att skapa ett material som i sig tar tusentals år att bryta ner.

Plastfria förpackningar är fria från plast som produceras på detta sätt.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av plastfria förpackningar?

Förpackningar är den främsta orsaken till föroreningar, särskilt hos den marina livet. Plast tillverkad med petroleumbaserad plast förvärrar problematiken med föroreningar, samtidigt som den även inverkar negativt på miljön och den tillhörande djurlivet.

Varumärken kan besluta att undvika plastförpackningar i ett försök att minska deras miljöpåverkan om deras förpackning hamnar någon annanstans än den lokala returpunkten.

Ett varumärke kan sträva efter att använda sig av plastfria förpackningar om de anser att användningen av miljövänliga material utgör ett viktigt element för deras verksamhet.

Varför ska du inte använda dig av plastfria förpackningar?

På grund av den stora mängden plast som produceras där basen utgörs av råolja så blir koldioxidavtrycket som genereras från tillverkningen av plastförpackningar ganska minimal.

Detta hela resulterar i små mängder av koldioxidutsläpp i jämförelse med den energikrävande och intensiva produktionsprocessen som krävs för vissa typer av plastfria förpackningslösningar.

Plastförpackningar är också ett ideal alternativ för e-handelsmärken, eftersom produkterna i fråga är vattenbeständiga och säkerställer att artiklarna förblir torra under transport.

Packhelp och plastfria förpackningar

Packhelp uppmuntrar varumärken oavsett storlek till användningen av plastfria förpackningar. Medan de koldioxidutsläpp som genereras under tillverkningsprocessen av plastförpackningar är förhållandevis låga så mynnar det hela i en produkt som tar flera tusen år att bryta ner.

Plastfria förpackningar, även om tillverkningsprocessen i sig är generellt sett mödosam så utgör det hela ett steg i rätt riktning för när det kommer till minskandet av mängden petroleumbaserad plast som hamnar hos returpunkten.

REFERENSER

  1. Polymeriserad råolja

Vanliga frågor:

EU och dess styrande organ har röstat igenom ett förbud som träder i kraft under 2021 mot all så kallad plast som specifikt öronmärks för engångsbruk. Regleringen kommer således att påtvinga de ansvariga att sluta använda sig av engångsplast för deras olika förpackningslösningar, samtidigt som de även indirekt tvingas att hitta ett plastfritt alternativt. Vänligen observera att den Klassiska Postorderpåsen från Packhelp tillhör kategorier av plastförpackningar avsedda för engångsbruk, men kan dock återvinnas hos returpunkten. Vi förväntar oss att efterfrågan på diverse plastfria alternativ, såsom postorderpåsar och pappersburkar i plast ökar i efterfrågan inom den närmsta tiden.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country