Go shopping on your local site


or choose another country

Förnybara material

Förnybara material kommer från ansvarsfullt hanterade källor vilka i sig kan både regenerera och återfyllas på egen hand inom tiden för en hel mänsklig generation.

Felaktigheter i kommunikationen som ibland benämns för "grönmålning" utgör ett betydande problem vid användning av förnybara förpackningsmaterial.

Felaktigheter i kommunikationen som ibland benämns för "grönmålning" utgör ett betydande problem vid användning av förnybara förpackningsmaterial.

Definition av förnybara material

Förnybart är en mycket universell term och har ingen officiell certifiering, vilket gör den svår att definiera när den väl tillämpas på förpackningar.

Packhelp definierar sina produkter som förnybara när dessa produceras från material som konsekvent regenereras inom flera generationer men även förvaltas på ett hållbart sätt.

Material som innehåller petroleumbaserade produkter så som sådan plast anses inte vara förnybara, eftersom råolja är ändlig [1].

eco properties trees

Varför använda sig av förnybara material?

Ett varumärke kan komma att vilja använda sig av förnybara material för att undvika beroenden av begränsade resurser, såsom olja, mineraler och dylik.

Förnybara material kan också utgöra en prioritet för ett visst varumärke om man har som mål att skapa en cirkulär ekonomi som i grunden fokuserar på att "begränsa, återanvända och återvinna", snarare än den traditionella modellen som ofta definieras som "använd och kasta".

Varför ej använda sig av förnybara material?

På grund av att icke-förnybara material produceras i stora volymer så kan ett varumärke komma att ha ett betydligt lägre koldioxidavtryck genom att använda sig av icke-förnybara material under tillverkningsprocessen av sina förpackningar.

De flesta förnybara produkter tenderar att vara växtbaserade - dvs. producerade av sockerrör, skal från vete eller dylikt. Även om dessa grödor är förnybara så kan de även frodas i ett område som en gång utgjordes av regnskog men skövlades för att användas till agrikulturella ändamål.

Att skövla sårbar natur för att i sin tur göra plats för odling av förnybara material är ett ideal exempel på något till synes bra som faktiskt bidrar till netto negativa utsläpp.

Packhjälp och förnybara material

Även om det inte finns några "förnybara" certifieringar inom branschen så gör Packhelp ändå sitt yttersta för att säkerställa integriteten hos alla de produkter som bär vårt förnybara sigill.

REFERENSER

  1. Råolja är ändlig

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Läs mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country
Vi stödjer inte ditt språk gällande vårt Pro-erbjudande.
Du kommer att omdirigeras till den Engelska versionen av webbsidan.
Vad är Packhelp Pro?
  • Förpackningsrabatter inom grossistledet
  • Rådgivning från våra förpackningsexperter
  • Rådgivning från våra förpackningsexperter