It seems you're in
Choose other country

Dessa produkter kan användas för att skicka varor av diverse slag på ett säkert och omsorgsfullt sätt mer än en gång.

Matchande produkter

Se alla produkter

Dessa produkter kan användas för att skicka varor av diverse slag på ett säkert och omsorgsfullt sätt mer än en gång.

Definition för flera användningsområden

Produkter med taggen "flera användningsområden" kan användas för att skicka en produkt via post mer än en gång. Produkterna i fråga har utformats för att kunna frakta en viss produkt från varulagret vidare till slutkund, men kan även vid behov även nyttjas vid returer, återbetalningar eller andra ersättningsformer.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av förpackningar med flera användningsområden?

Enligt många branschinnovatörer så är just återanvändning nyckeln till en cirkulär ekonomi [1].

Varumärken vilka för närvarande har en mindre rigorös retur-, återbetalnings- och garantipolicy kan komma att vilja nyttja sina förpackningar under flera delsteg när det kommer till beställningsprocessen, samtidigt som de vill göra det bekvämare för slutkunden att returnera varorna i sina originalförpackningar.

Förhållningssättet innebär att kunden ej behöver köpa in nya förpackningar för att kunna returnera produkter eller använda sig av ytterligare material i form av tejp och dylikt för att kunna försluta den redan uppackade förpackningen.

Förpackningar vilka utformats för att kunna användas flera gånger medför även att materialet i fråga återanvänds flera gånger innan den slutligen skickas till kassering. Det hela eliminerar ett flertal steg från både cirkulära och linjära ekonomier.

Varför ska du inte använda dig av flergångsförpackningar?

Ett varumärke kan komma att välja bort flergångsförpackningar om dessa kommer med särskilda krav under tillverkningsprocessen, vilket i sig riskerar att begränsa verksamhetens förpackningslösningar.

Packhelp och flergångsförpackningar

Packhelp anser det vara avgörande att kunna använda en produkt mer än en gång för att bidra till att göra kundens hantering av produkten i fråga mer enklare men även för att begränsa användningen av grundmaterialet. Expanderingen av vårt sortiment av produkter, vilka i sin tur kan användas för att skicka artiklar mer än en gång, utgör en stor prioritet på vår sida.

REFERENSER

  1. Återanvändning är nyckeln till en cirkulär ekonomi

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country