It seems you're in
Choose other country

Alternativt bläck

Felaktigheter i kommunikationen som ibland kallas "grönmålning" utgör ett betydande problem vid användning av alternativa tryckfärger.

Använder sig av bläck som bygger på en bas härledd från soja- eller vegetabilisk olja, snarare än petroleum.

Matchande produkter

Se alla produkter

Använder sig av bläck som bygger på en bas härledd från soja- eller vegetabilisk olja, snarare än petroleum.

Definition

Tryckfärger används för att trycka bilder på förpackningar med antingen flexografisk, litografisk eller offsettryck.

Alla typer av tryckfärger produceras av färgpigment, ett bindemedel (basen) för att fästa pigmentet på tryckytan i kombination med ett lösningsmedel för att kunna sprida bläcket över önskat område. Vissa tillsatser appliceras också för att förlänga hållbarheten hos den bläck som valts.

Under de senaste åren har olika typer av oljor (andra än petroleum) testats som bläckbaser. Solros, soja, linfrö, safflor och rapsolja, för att nämna några. Det är värt att notera det faktum att dessa råvaror måste passera genom en rad arbets- och koldioxidintensiva processer för att kunna användas inom sammanhanget.

Under tryckprocessen frigörs (eng. VOC) eller flyktiga organiska föreningar av lösningsmedel, vilket innebär en potentiell hälsorisk för de inblandade.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av alternativa tryckfärger?

Alternativa tryckfärger kan bidra till att minska koldioxidavtrycket [1] i samband med produktion och användning av råvaror.

Alternativa tryckfärger kan också bidra till att eliminera de gifter vilka genereras som en biprodukt under själva tryckprocessen. Vegetabiliskt bläck innehåller signifikant (upp till 80%) färre lösningsmedel och kan härdas med hjälp av UV-ljus. Detta innebär att mindre cancerframkallande lösningsmedel tillsätts bläcket men även att (abbr. VOC) mindre flyktiga organiska föreningar släpps ut under processen, vilket i sin tur minimerar hälsoriskerna och koldioxidutsläppen.

Beroende på vilka material som används så kan alternativa tryckfärger avsevärt öka produktens komposterbara förmåga, men det är också återvinningsbart och biologisk nedbrytbart. Soja kräver betydligt mindre bevattning, begränsade näringsämnen och lämnar färre jordbruksrester i jämförelse med andra vegetabiliska grödor.

Eftersom olja från sojabönor tenderar att vara mer klarare än petroleumolja så behövs mindre pigment med samma effekt samtidigt som det även naturligare bidrar till ett mer levande utseende. Vegetabiliska bläck tenderar att täcka en större mängd yta än samma mängd petroleumbaserat bläck (cirka 15% längre), vilket avsevärt minskar bläckanvändningen och rengöringskostnaderna av tryckutrustningen.

Varför ska du inte använda dig av alternativa tryckfärger?

Vissa soja- och grönsaksbaserade tryckfärger innehåller avsevärda mängder petroleum. För att bläck ska kunna använda American Soy Association's Soy Seal-logotypen så kan den innehålla så lite som 7% soja (beroende på produkt), resten utgörs av ett petroleumderivat.

Att dokumentera procentandelar soja och petroleumderivat i bläck är helt och hållet tillverkarens ansvar men är i sig inget krav rent juridiskt, vilket innebär att det blir väldigt svårt att definiera de exakta premisserna som produkten bygger på.

Olja (oavsett om det handlar om den sojabaserade, grönsaksbaserade eller petroleumbaserade varianten) utgör bara ett av de många element hos varje enskild typ av bläck. Pigment (färger) är notoriskt svåra att hitta utan innehåll av mineralolja (fossilt bränsle).

I takt med att efterfrågan på mer soja växer fram så skövlas betydande delar av regnskogen för att göra plats för sojaodling. Just sojaodling i sig är en bidragande orsak till den ökande skövlingen, något som i sig är ett stort miljöproblem, samtidigt som det även indirekt bidrar till betydande utsläpp av växthusgaser.

Eftersom alternativa former av bläck innehåller mindre flyktiga organiska (abbr. VOC) på grund av bristen på lösningsmedel så innebär det hela att UV-lampor måste tillämpas för att påskynda den naturliga torkprocessen vilket i sig bidrar till att mer energi förbrukas.

Packhelp och Alternativa tryckbläck

Även om växtbaserade tryckfärger innehåller vissa petroleumbaserade element så anses ändå mängden vara försumbar eftersom gränsvärdena är icke-mätbara. Alla Packhelps alternativa tryckfärger följer ISO 16758 [2].

REFERENSER

  1. Alternativa tryckfärger kan minska koldioxidavtrycket
  2. ISO 16758

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country