It seems you're in
Choose other country

Lösningsmedelsbaserat bläck

Felaktigheter i kommunikationen som ibland benämns för "grönmålning" utgör ett betydande problem vid användning av lösningsmedelsbaserade bläck.

Lösningsmedelsbaserade tryckfärger använder sig av alkohol för att påskynda torkningsprocessen när bläcket har tryckts på ytan i fråga.

Lösningsmedelsbaserade tryckfärger använder sig av alkohol för att påskynda torkningsprocessen när bläcket har tryckts på ytan i fråga.

Definition av lösningsmedelsbaserat bläck

Tryckfärger används under tryckprocessen för att överföra din bild till materialet i fråga med hjälp av flexotryck, litografiska-, offset- eller digitala metoder.

Alla tryckfärger innehåller ett färgpigment, ett bindemedel (även kallat basen) som säkerställer att pigmentet förblir kvar på ytan i kombination med ett lösningsmedel för att på så sätt sprida bläcket jämnare över önskat område. Tillsatser tillsätts ibland för att öka hållbarheten hos den bläck som används.

Lösningsmedelsbaserade bläck har bindemedel (baser) vilka vanligtvis baseras på lösningsmedel. I detta fall är det aktiva lösningsmedlet "2,6-di-tert-butyl-p-cresol", eller butylerad hydroxytoluen.

Varför ska du använda dig av lösningsmedelsbaserat bläck?

Butylerad hydroxytoluen är en naturlig form av alkohol, härledd från både fytoplankton och litchifrukter [1]. Detta innebär att biprodukten och ångorna vilka avges under tryckprocessen behöver ha tillgång till någon form av filtrering innan de frigörs ut i atmosfären, dock så är de ej flyktiga skall tilläggas. Dessa ångor är också mindre farliga för produktionspersonalen under tillverknings- och tryckprocessen än vad som är fallet med petroleumbaserade tryckfärger.

Det faktum att de kräver externa energikällor för att härda i form av värmelampor kompenseras av att de härdningsprocessen mynnar ut i betydligt fastare och mer hållbart slutresultat än vid användningen av vattenbaserat bläck.

Effektiva tillverkningsprocesser innebär att ytterst lite värmeenergi går till spillo samtidigt som de jordglober som används är speciellt utformade för att eliminera slöseriet av värme.

Lösningsmedelsbaserade tryckfärger använder mindre vatten och producerar därför mindre avloppsvatten som behöver behandlas.

Eftersom lösningsmedlet avlägsnas helt genom avdunstning [2], lösningsmedelsbaserade bläck bryts ner och upplöses i deponi samt lämnar efter sig endast organiskt avfall under själva processen.

Varför ska man inte använda sig av lösningsmedelsbaserat bläck?

Lösningsmedelsbaserade tryckfärger kräver extra energi för att torka, jämfört med vattenbaserat bläck som torkar i rumstemperatur. Beroende på anläggningen i fråga så kan denna energi komma från en förnybar resurs.

Medan alkoholen som används i lösningsmedlet kommer från naturliga källor (fytoplankton och litchifrukter), måste dessa källor både odlas och skördas.

Packhjälp och lösningsmedelsbaserade bläck

Packhelp använder lösningsmedelsbaserade tryckfärger under tryckprocessen av komplex design (med hjälp av gradienter) där offsettryck-tekniken tillämpas. Alla lösningsmedelsbaserade tryckfärger från Packhelp följer ISO 16758 [3] .

REFERENSER

  1. Både fytoplankton och litchifrukten
  2. Lösningsmedel avlägsnas helt genom avdunstning
  3. ISO 16758

Vanliga frågor:

Petroleumbaserade produkter hos bläcket gör det svårare för produkten att återvinnas, komposteras eller biologisk brytas ner. Lösningsmedelsbaserade tryckfärger som används på biologiskt nedbrytbara eller komposterbara produkter lämnar inga rester.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country