It seems you're in
Choose other country

Naturligt baserat lim

Felaktigheter i kommunikationen skapar ibland förvirring kring termen "naturlig".

Lim baserat på ingredienser vilka återfinns naturligt i miljön.

Matchande produkter

Se alla produkter

Lim baserat på ingredienser vilka återfinns naturligt i miljön.

Definition av lim baserat på naturliga ingredienser

Lim som baseras på naturliga ingredienser produceras av växt- eller animaliska produkter [1] i motsats till syntetiska eller petroleumbaserade limprodukter som är helt och hållet beroende av en ändlig resurs. Lim som baseras på naturliga ingredienser kommer att brytas ner inom en rimlig tidsram till biomassa som ej påverkar jorden negativt eller den omkringliggande miljön.

Lim som baseras på växter produceras vanligtvis av soja eller stärkelse samt innehåller naturligt förekommande oljor i form av linfrö och dylikt.

Animaliskt lim innehåller gelatin som i sig härrör från de rester [2] inom köttbearbetningsindustrin. De delar som används för att producera gelatin som i sin tur används till lim utgörs vanligtvis av rester från hud, läder, blod och ben som återfinns hos boskap.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av lim baserat på naturliga ingredienser?

Ett varumärke kan välja att använda sig av förpackningar vilka producerats med lim som i sin tur baseras på naturliga ingredienser som ett led i att distansera sig från produkter vilka anses vara beroende av fossila bränslen, såsom syntetisk lim som ofta innehåller fenol formaldehyd [3] .

Om ett varumärke använder sig av komposterbara eller biologiskt nedbrytbara förpackningar så är användningen av naturligt baserat lim och bläck av yttersta vikt eftersom det innebär i slutändan att hela boxen kan antingen återvinnas eller biologiskt brytas ner. Man slipper även kassera det hela som kartong eller pappersmassa.

Varför ska du inte använda dig av lim baserat på naturliga ingredienser?

Naturligt baserat lim innehåller ingredienser vilka baserar på animaliska rester. Om ett varumärke har planer eller redan fraktar veganvänliga produkter så kan limprodukter vilka baseras på endast naturliga ingredienser, som i sig innehåller rester från ben, senor och blod utgöra komponenter vilka indirekt tvingar de ansvariga att leta efter alternativa förpackningslösningar.

Packhelp och lim baserat på naturliga ingredienser

Det är värt att notera att medan animaliska limprodukter återfinns inom kategorin "naturligt baserat lim", så används ej animaliskt baserade limprodukter inom förpackningsindustrin helt enkelt på grund av att de saknar den adekvata förmågan att fästa och hålla ihop produktens delar som krävs.

Med andra ord så använder Packhelp ej några animaliskt baserade limprodukter under tillverkningsprocessen av sina produkter.

REFERENSER

  1. Naturligt baserat lim utgörs av lim som produceras med växt- eller animaliska produkter
  2. Animaliskt lim innehåller gelatin som utvinns från rest- och bi-produtker
  3. Fenol formaldehyd

Vanliga frågor:

Ja. Om din förpackning är certifierad som biologiskt nedbrytbar samt om de klistermärken eller etiketter som använder sig av samma limprodukt även de kan komposteras eller biologiskt brytas ned vid sidan av produkten i fråga.
Packhelps lim innehåller inga animaliska produkter i sig varav inga animaliska produkter används under själva produktionsprocessen heller. Om man återgår till huvudfrågan så har de limprodukter som Packhelp använder sig av ej blivit certifierade eftersom det är oerhört svårt att köpa in veganvänliga och certifierade limprodukter i en industriell skala.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country