It seems you're in
Choose other country

Vattenbaserat bläck

Felaktigheter i kommunikationen som ibland benämns för "grönmålning" utgör ett betydande problem vid användning av vattenbaserat bläck

Vattenbaserat bläck torkar och avdunstar naturligt, vilket i sig inte kräver någon tillförande av extra energi.

Vattenbaserat bläck torkar och avdunstar naturligt, vilket i sig inte kräver någon tillförande av extra energi.

Water-based Ink definition

Under tryckprocessen så används bläck för att överföra din bild till materialet i fråga med hjälp av flexografiska, litografiska, offset eller digitala metoder.

Alla typer av tryckfärger produceras av färgpigment, ett bindemedel (basen) för att fästa pigmentet på tryckytan i kombination med ett lösningsmedel för att kunna sprida bläcket över önskat område.

Vissa tillsatser appliceras också för att förlänga hållbarheten hos den bläck som valts. Vattenbaserat bläck innehåller även bindemedel och lösningsmedel vilka i grund och botten är också vattenbaserade.

Varför du ska använda dig av vattenbaserat bläck?

Vattenbaserat bläck applicerats under tryckprocessen direkt på kartongens yta, snarare än att tryckas på ett separat material, som i sin tur sedan lamineras på kartongen i fråga.

Det är även viktigt att understryka det faktum att vattenbaserat bläck är helt transparent och vid beröring så kan man inte känna på själva bläckfilmen utan den sätter sig ganska djupt i själva kartongen..

Vattenbaserat bläck producerar heller inga flyktiga organiska föreningar [1] (VOC) under utskrifts- eller torkningsprocessen och är således ideala val för både medarbetare men även för den omgivande atmosfären.

På grund av att inga kemiska ingredienser används vid tillverkningen av vattenbaserat bläck så är den både billig och tämligen lätt att producera. En annan aspekt som vi måste nämna i sammanhanget är att vattenbaserat bläck ej behöver ha tillgång till en härdningsugn. Istället så härdar vattenbaserat bläck vid normal vid rumstemperatur (cirka 18 °C [2] /64.6F).

De rester som bildas under tryckprocessen med vattenbaserat bläck utgörs av smutsigt (icke-förorenat) vatten som med gott samveten kan släppas ut i avloppet för att senare behandlas i ett vattenreningsverk.

Vissa tryckerier använder sig av egna vattenreningsanläggningar för att på så sätt frigöra vattnet från de smutspartiklar som bildas under processen för att slutligen återanvända den renade vattnet för andra ändamål.

Varför ska man inte använda sig av vattenbaserat bläck?

Medan vattenbaserat bläck härdar naturligt, så tar de betydligt längre tid att göra så än vid användning av andra material. Det hela bidrar till att tiden från att man lägger en beställning till att den behandlas tar avsevärt längre tid, något som även kan komma att påverkas av huruvida det existerar en kö av ingående beställningar.

Medan vattenbaserat bläck producerar avfall som i sig kan behandlas inom anläggningens olika delar så producerar de ändå en betydande mängd avloppsvatten i jämförelse med petroleum- och lösningsmedelsbaserade bläck.

Packhelp och vattenbaserat bläck

Produkter från Packhelp använder sig av vattenbaserat bläck i princip överallt. Adekvata alternativ tillämpas endast när vattenbaserat bläck ej kan appliceras.

Vattenbaserade tryckfärger används varje gång som flexografiskt tryckmetod initieras.

Vattenbaserat bläck från Packhelp omfattas alla av ISO 16758 [3] .

REFERENSER

  1. Vattenbaserat bläck avsedd att appliceras vid tryck avger inga flyktiga organiska föreningar
  2. Rumstemperatur
  3. ISO 16758

Vanliga frågor:

Petroleumbaserade produkter hos bläcket i fråga gör det svårare för produkten att återvinnas, komposteras eller biologisk brytas ned. Vattenbaserat bläck som används på biologiskt nedbrytbara eller komposterbara produkter lämnar inga rester.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country