It seems you're in
Choose other country

Tillverkad i en anläggning som uppfyller kraven gällande EU:s Arbetsrätt.

Matchande produkter

Se alla produkter

Tillverkad i en anläggning som uppfyller kraven gällande EU:s Arbetsrätt.

Definition av ansvarsfull anställning

Packhelp är dedikerade till att skapa en arbetsmiljö där ingen utsätts för övergrepp och trakasserier baserat på individens kön, religion, sexualitet, nationalitet, ålder eller religion.

Alla medarbetare på Packhelp omfattas av en marknadsmässig och adekvat löneform. Varje medarbetare blir således avlönad baserat på sitt arbets- och expertområde. Löneklyftan mellan könen är obefintlig hos oss på Packhelp och vi strävar efter men uppmuntrar också våra samarbetspartners ska följa samma modell.

Polen är ett exceptionellt homogent land, vilket innebär att endast ett fåtal utlänningar väljer att flytta till Polen. Den största utlandsfödda skaran av arbetare återfinns i form av ukrainare vilka valt att bosätta sig i Polen främst av ekonomiska skäl. Både Packhelp och våra samarbetspartner sträva efter att skapa en arbetsplats som utgörs av individer från alla samhällsskikt

Alla parter tillämpar EU:s arbetsrätt [1] och säkerställer arbetsvillkor av hög kvalitet [2].

eco properties trees

Varför ska du använda dig av samarbetspartners vilka anammar ansvarsfull anställning?

Även om ansvarsfull anställning inte har någon direkt inverkan på miljön så bidrar den till enorm social nytta. Arbetsgivare vilka anammar ansvarsfulla anställningsformer bidra till att skapa en högre levnadsstandard för många arbetare, samtidigt som de även motverkar de olika problem vilka ofta härleds till lägre levnadsstandarder.

Tack vare EU:s arbetsrätt så är alla medarbetare hos Packhelp anställda med rättvisa villkor. Detta innefattar att alla anställda har tillgång till en adekvat hälso- och sjukvårdsförsäkring via arbetsgivaren samtidigt som de utför sitt arbete under säkra förhållanden i kombination med rimliga arbetstider.

Packhelp och ansvarsfullt anställda tillverkare

Som ett etiskt och transparent företag så är vi av den uppfattningen att en rättvis och jämlik behandling av både våra anställda och tillverkare är lika viktig. Besök Packhelps om oss sidan [3] för att lära dig mer om företaget och se våra lediga positioner.

REFERENSER

  1. EU:s arbetsrätt
  2. Adekvata arbetsförhållanden
  3. Om oss

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country