It seems you're in
Choose other country

Använda utrymmet på effektivt sätt vid packning och leverans av produkter som ett sätt att minska nettoutsläppen av koldioxid.

Matchande produkter

Se alla produkter

Använda utrymmet på effektivt sätt vid packning och leverans av produkter som ett sätt att minska nettoutsläppen av koldioxid.

Definition av effektivt fullbordande

Produkter med effektiv fullbordande taggen har förpackats på ett sätt som maximerar det tillgängliga utrymmet under transport. Packhelp definierar effektiv fullbordande som alla dem förpackningsprodukter vilka skickas i plattform och helt omonterade till slutkund.

Produkter som transporteras i plattform är både lättare och enklare att stapla på varandra vilket gör det enklare att dra nytta av det tillgängliga utrymmet som återfinns hos ett transportfordon.

Taggen "effektiv fullbordande" innebär också att om du beställer 120 enheter där en pall rymmer 100 enheter så kommer du att få motta 1 pall med 100 artiklar varav de återstående 20 enheterna levereras på det mest effektiva sättet som anses vara lämpligt för beställningen i fråga.

Detta bidrar till att minimera koldioxidutsläppen under transport än att fördela 60 enheter på 2 pallar, alternativt en pall med 100 enheter och resterande 20 på den andra pallen.

eco properties trees

Varför ska du tillämpa effektiv fullbordande?

Effektiv fullbordande kan utgöra ett viktigt element för varumärket i fråga eftersom det kan bidra till att minska koldioxidavtryck och råvaruanvändning för varumärket i fråga.

En strukturerad och noga staplad pall gör att man får mer plats för andra produkter i ett transportfordon. Detta innebär i sin tur att transportfordonet i fråga får möjligheten att transportera betydligt mer last till samma bränslemängd, vilket i sin tur minskar den totala utsläppsmängden.

Packhelp och effektivt fullbordande

Den ansvariga transportenheten på alla Packhelps fabriker har utbildats i att stapla förpackningarna på ett så effektivt sätt som möjligt. Genom att anamma detta förhållningssätt så kan man effektivisera nyttjande av fordonets transportutrymme, samtidigt som det även blir lättare att hantera godset i fråga.

Vanliga frågor:

Ja, plasten som din produkt emballeras med säkerställer att transporten utförs på ett säkert och adekvat sätt, samtidigt som den även skyddar innehållet vid eventuell kontakt med vatten. Denna typ av plast, inklusive emballeringen som används för att skydda innehållet i kartongboxen kan återvinnas vid din lokala returpunkt.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country