It seems you're in
Choose other country

Producerad i en fabrik som använder sig av energi som återfinns hos förnybara källor.

Producerad i en fabrik som använder sig av energi som återfinns hos förnybara källor.

Definition av hållbara tillverkare

Produkter vilka använder sig av taggen som i sig indikerar användning av naturliga energikällor produceras i en fabrik som genererar ström med hjälp av förnybara källor i form av vattenkraft, sol och vind. Dessa fabriker kan också komma att samla in och använda sig av avloppsvatten (BDT-vatten) när så är möjligt.

eco properties trees

Varför du ska använda dig av hållbara tillverkare?

Att inkludera miljövänliga, eller åtminstone miljömedvetna tillverkare i din leverantörskedja, kan ha en enorm inverkan på mängden koldioxidutsläpp som släpps ut vid tillverkningen och leveransen av dina förpackningar.

Energin som används för att tillverka en produkt har lika stor inverkan på miljön som det material som produkten i fråga produceras av.

Ett varumärke kan exempelvis vara av den åsikten att eftersom man använder sig av 100% nedbrytbara förpackningar så drar man sitt strå till stacken.

Dock så faller resonemanget om den energi som krävs för att producera själva produkten i sig är astronomiskt högre än de alternativ, som erbjuds samtidigt som energin som krävs för själva tillverkningsprocessen härleds från fossila bränslen.

Genom att använda sig av hållbara tillverkare så kan ett varumärke vara säker på att det indirekt stöder andra affärsverksamheter vilka i sig är väl medvetna om sina utsläpp och deras effekt på miljön.

Polen, där de flesta av våra produkter produceras anses i dagens läge ej som världsledande inom förnybar energi, så erbjuds ändå ett varierat utbud av olika former av energikällor samtidigt som andelen av förnybara energikällor [1].

Varför ska du inte använda dig av hållbara tillverkare?

Tillverkare som använder sig av hållbar energi kanske inte producerar de bästa förpackningslösningar för ett visst varumärkes behov.

Tillverkning av biologiskt nedbrytbara och komposterbara produkter är ganska energikrävande vilket medför att dessa produktionsanläggningar kan komma att använda sig av energi som i sig är en biprodukt som härleds vid förbränning av fossila bränslen.

Packhelp och hållbara tillverkare

Forskning som fokuserar på tillverkningsanläggningar antyder att just energikällorna och förbrukningen av deras processer är av yttersta vikt.

Packhelp använder sig av en oberoende besiktningsman för att mäta, testa och bedöma hur de tillverkare som vi samarbetar med utvinner sin energi. Denna information är avgörande för huruvida vi kommer att välja att samarbeta med tillverkaren i fråga eller avstå från det helt och hållet.

REFERENSER

  1. Ökar dess andel av förnybara energikällor

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country