It seems you're in
Choose other country

Tillverkare som avlägsnar toxiner och föroreningar från den luft som används under tillverkningsprocessen.

Matchande produkter

Se alla produkter

Tillverkare som avlägsnar toxiner och föroreningar från den luft som används under tillverkningsprocessen.

Definition av Ren Luft Policy

Varje år så dör mer än 7 miljoner människor i förtid [1] på grund av luftföroreningar inomhus och utomhus.

En stor del av denna förorening tillskrivs industrisektorn i form av kemisk produktion och petroleumbearbetning där flyktiga organiska föreningar utgör boven i det hela [2] (eng. VOCs). Slutprodukten från båda dessa processer används sedan vid tillverkning av förpackningsmaterial.

Policyn för ren luft innebär att dessa produkter tillverkas i en anläggning som uppfyller eller överträffar kraven vilka återfinns i EU:s program för ren luft [3]. Dessa anläggningar filtrerar VOC-föreningar från luften innan de återigen släpps ut i miljön. Medarbetarna använder sig av godkända och adekvata andningsskydd när de arbetar runt exponerade VOCs.

eco properties trees

Varför du ska använda dig av policyn för ren luft?

Varumärken kan komma att besluta sig för att nyttja förpackningar vilka omfattas av ren luftpolicy om varumärket i fråga har som mål att både deras förpackningar och produktionsprocessen har en minimal påverkan på omgivningen och miljön. Denna policy kan anpassas till varumärken som säljer produkter vilka bygger på snarlika principer.

En tillverkare som omfattas av policyn för ren luft kan också välja att använda sig av alternativa energikällor. I praktiken så innebär det att produktionsprocesserna bidrar till ett mindre miljöavtryck i jämförelse med andra tillverkare.

Policyn för ren luft innebär också att medarbetare vilka utsätts för flyktiga organiska föroreningar använder sig av adekvat skydd.

Varför ska du inte använda dig av policyn för ren luft?

Tillverkare av förpackningar som tillämpar specifika tillägg eller använder sig av ett specifikt material under tillverkningsprocessen kan komma att ej omfattas av policyn.

Om ett varumärke har en specifik förpackningslösning i åtanke så kan detta tvinga dem att använda sig av en tillverkare som ej uppfyller denna standard. En tillverkare får inte ingå i denna policy om de använder sig av luft för pneumatiska ändamål, snarare än ventilations- och extraheringsändamål.

Packhelp och policyn för ren luft

Packhelp gör en objektiv bedömning gällande hur varje enskild tillverkare använder sig av och filtrerar luften under sin tillverkningsprocess. En tillverkare som ej uppfyller dessa standarder, men erbjuder förpackningar som inte kan förvärvas på andra sätt, måste uppfylla andra krav (till exempel användning av förnybar energi eller etisk och likvärdig anställning) för att kunna titulera sig som en Packhelp-tillverkare.

REFERENSER

  1. 7 miljoner människor avlider i förtid
  2. Flyktiga organiska föreningar
  3. EU:s Program för Ren Luft

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country