It seems you're in
Choose other country

Effektivitetsförbättringar minskar nettoutsläppen av koldioxid.

Matchande produkter

Se alla produkter

Effektivitetsförbättringar minskar nettoutsläppen av koldioxid.

Definition av viktreducering

Artiklar vilka faller inom viktreduceringskategorin utgörs av de förpackningslösningar som är över 50% lättare än snarlika produkter vilka används för samma ändamål.

I stället för att skicka en T-shirt med hjälp av en korrugerad box så bidrar användningen av en postorderpåse till att den total vikten på ditt paket blir betydligt mindre, billigare men framförallt indirekt motverkar växthuseffekten [1] under processen i fråga.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av viktreducerande förpackningar?

Viktreducerande förpackningar är fördelaktiga när ett varumärke önskar använda sig av mindre material under tillverkningsprocessen. Anledningen till det hela kan bero på ekonomiska skäl, begränsningar vid lagring eller att man fokuserar på att använda sig av mindre material vid leverans av en viss produkt än vad som krävs.

Lättviktiga förpackningar inverkar också på förbrukningen av fossila bränslen vilka oftast förverkas under leveransen av produkten i fråga. Oavsett om dina produkter transporteras via luft eller land så kommer fossila bränslen med största sannolikhet att förverkas. Genom att sänka vikten på dina förpackningar så kommer du per omgående att bidra till att mindre bränsle förverkas under leveransen av dina produkter.

Viktigt att nämna i sammanhanget är det faktum att genom viktreducerande förpackningsmaterial så kan man skära ner på utgifterna i form av lägre leveranskostnader och dylikt.

Varför ska du inte använda dig av viktreducerande förpackningar?

Ett varumärke kan komma att besluta om att inte använda viktreducerande produkter om de produkter som levereras anses vara känsliga eller ömtåliga. Viktminskade förpackningsmaterial lämpar sig bäst för hållbara produkter så som kläder och accessoarer, eller mindre föremål som i sig kan lindas in i sitt eget skyddsemballage.

I verkligheten så existerar en fin balans mellan att använda sig av lätta förpackningar kontra att använda sig av förpackningar vilka påvisats har andra miljövänliga egenskaper. Att använda lätta förpackningar kan minska nettoutsläppen av koldioxid, men det hela blir överflödigt om förpackningen i fråga är tillverkad av petroleumbaserad plast som i sig inte kan återvinnas eller komposteras.

Andra förpackningsmaterial med en något tyngre vikt kan vara mer fördelaktiga i den meningen att de återvinns, komposteras eller biologiskt bryts ner.

Packhelp och viktreducerande förpackningar

Viktreducering är så mycket mer än att använda sig av postorderpåsar i stället för lösningar som bygger på wellpapp. En postbox i fullfärg erbjuder exempelvis alla typer av utskriftsalternativ som finns tillgängliga, men är tillverkade av flera lager fanerat papper. Det sistnämnda bidrar till att boxen väger mer än vanligt.

Miljöbaserade brevboxar produceras endast med ett lager av kartong ovanpå korrigeringen. En miljövänlig box har samma storlek som en brevbox i fullfärg men erbjuder samtidigt samma strukturella integritet vid cirka 90% av den totala vikten.

REFERENCES

  1. Samtidigt som man producerar färre växthusgaser

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country