It seems you're in
Choose other country

Vegan

Inköp och tillverkning av veganvänliga produkter producerar ofta mer koldioxidutsläpp och lämnar ett större koldioxidavtryck än icke-veganvänliga alternativ.

Inga djur kom till skada under tillverkningen av våra förpackningar.

Matchande produkter

Se alla produkter

Inga djur kom till skada under tillverkningen av våra förpackningar.

Definition av veganism

Packhelp definierar veganvänliga produkter som de produkter vilka ej utgörs av material som härrör från antingen djur eller animaliska produkter. Produktionsprocesserna för dessa material använder heller inte några animaliska produkter.

Veganvänliga produkter kan även innehålla petroleumbaserade material vilka i sig tar hundratusentals år att bryta ned. En vegan-vänlig certifiering för wellpapp är ofta en dyr och sällan, om någonsin, erhållen.

eco properties trees

Varför ska du använda dig av veganvänliga förpackningsprodukter?

Ett varumärke kan välja vegan-vänliga material om veganism utgör ett av deras kärnområden. Veganvänliga produkter som inte innehåller petroleumbaserade produkter är mer benägna att vara biologiskt nedbrytbara, återvinningsbara och/eller komposterbara.

Varför ska du inte använda dig av veganvänliga produkter?

Icke-veganvänliga produkter som används inom förpackningsindustrin är vanligtvis begränsade till skinn, blod och senor. Alla dessa material härstammar i de flesta fall från biprodukter inom köttindustrin. Om dessa ej hade använts för producering av icke-veganvänliga produkter så hade dessa sorterats som avfall.

Utvinning av veganvänliga material från latex och oljor från grödor är en process som kräver betydande insatser i form av både arbete och energi. Det hela kan leda till högre utgifter när det kommer till fossila bränslen i jämförelse med användningen av animaliska biprodukter, vilka för övrigt är lättillgängliga för gemene man.

Förpackningar som bygger på veganvänliga material kan även komma att innehålla syntetiska eller petroleumbaserade material, vilka i sig oftast tar lång tid att brytas ner eller kräver betydande insatser för att kunna komposteras alternativt återvinnas på ett enkelt sätt. Detta är ett idealt exempel på två miljövänliga element som står i konflikt med varandra och i många fall bidrar till att göra mer skada än nytta. Just därför så måste man ha detta i åtanke när det kommer till vikten av koldioxidutsläpp kontra veganism.

Packhelp och veganvänliga produkter

Alla Packhelps produkter är veganvänliga.

Lim som baseras på animaliska produkter används aldrig inom förpackningsindustrin eftersom det saknar förmågan att binda till sig pappersmassa på ett adekvat sätt.

Vanliga frågor:

Lim som innehåller animaliska produkter fasades ut från tryckindustrin för ungefär 15 år sedan i samband med genombrottet av växtbaserad materialteknik. Även om Packhelp-produkter ej innehåller några animaliska produkter och per definition är veganvänliga så skulle denna form av certifiering kräva att varje enskild råvara certifierats, eftersom varje order i sig är certifierad.

Vårt engagemang för hållbara förpackningar

Bli grön med Packhelp!

Lär dig mer
eco property commitment Eco Properties Learn More Icon Eco Properties Learn More Shape Eco Properties Learn More Shape
Choose other country